Kortliks

'N Vernuftige mengsel

'N Vernuftige mengsel

Hulle sê dat 'n eerlike en eenvoudige melkman wat spog met sy regstelling en die feit dat hy nooit 'n kliënt teleurgestel het nie, een oggend met ontevredenheid ontdek het dat sy aanbod van melk onvoldoende was om in die vraag van al sy kliënte te voorsien. Hul reserwes was inderdaad onvoldoende om aan alle kliënte hul gewone roete te voorsien en hulle het geen kans gehad om meer melk te kry nie.

Ek het gedink aan 'n oplossing, terwyl ek die slegte uitwerking wat dit op u besigheid kan hê, en nie te praat van die teleurstelling en ongemak wat dit u kliënte sou veroorsaak nie.

Na baie rondtes het hy besluit dat hy nie aandag aan sommige kliënte kan gee nie en ander nie sou ignoreer nie, sodat hy dit wat hy gehad het, moet verdeel, sodat hy die besluit geneem het om die melk met genoeg water te verdun om aan al die eise te voorsien. . Toe hy, ná 'n ywerige soektog, baie suiwer water gevind het wat hy vir sy doel kon gebruik, het hy die hoeveelheid gallon water in een van die vate geplaas wat hom in staat sou stel om al sy kliënte te bedien.

Terwyl hy egter melk van twee eienskappe verkoop, een vir agt sent per kwartaal, en die ander vir tien, het hy daarop gemik om twee mengsels op die volgende vernuftige manier te produseer:

Vanaf vaartuig nommer 1, wat net water bevat, het dit genoeg gegiet om die inhoud van vaartuig nommer 2 te verdubbel wat slegs melk bevat. Daarna gooi hy van nommer 2 na nommer 1 'n hoeveelheid van die mengsel gelyk aan die hoeveelheid water wat hy in nommer 1 gehad het. Toe, om die gewenste verhoudings te verseker, het hy voortgegaan om van nommer 1 die hoeveelheid wat genoeg is om te verdubbel die inhoud van die getal 2. Dit het dieselfde hoeveelheid gallons in elke houer gelaat, soos aangetoon kan word, hoewel daar in vat nommer 2 twee liter meer water as melk was.

Die proses is nie so ingewikkeld soos dit lyk nie, aangesien slegs drie veranderinge nodig is om by die inhoud van beide vaartuie te pas.

Kan u bepaal hoeveel water en hoeveel melk elke vat uiteindelik bevat?

Oplossing

Die eerlike melkman het begin met 5 liter melk in die nommer 2-vaartuig en 11 liter water in die nommer 1-vaartuig.

Die operasies wat beskryf word, sal 6 liter water en 2 melk in die eerste vat tot 5 liter water en 3 melk in die tweede keer tot gevolg hê.