In detail

Die man met die skoffel

Die man met die skoffel

Die volgende raaisel, baie eenvoudig, is so gestroop van wiskundige probleme dat ek huiwer om dit aan te bied. Soos Edwin Markham se gevierde gedig, vind ek dit egter die weg vir interessante besprekings.

Dit wil voorkom asof Hobbs en Nobbs, in ruil vir vyf dollar, ooreengekom het om 'n aartappelveld vir die boer Snobbs te plant. Nobbs kan binne veertig minute 'n ry aartappels saai en die groef met dieselfde snelheid bedek.

Hobbs kan intussen in net twintig minute 'n ry saai, maar in die tyd dek hy twee rye. Nobbs dek drie.

As ons aanvaar dat albei mans voortdurend werk om die hele veld te saai, elkeen saai en bedek hul eie, en neem ook aan dat die veld uit twaalf rye bestaan, soos die illustrasie toon, Hoe moet die vyf dollar verdeel word sodat elkeen van die mans die bedrag wat proporsioneel is aan die voltooide taak, ontvang het?

Oplossing

As Nobbs binne veertig minute 'n ry aartappels kan plant, sou dit 240 minute duur om die ses rye te voltooi. Aangesien dit hulle met dieselfde snelheid bedek, sal dit binne 480 minute, dit wil sê binne 8 uur, eindig met sy deel.

Hobbs werk aan die ander ses rye en plant dit binne 120 minute (een ry elke twintig minute) en bedek dit in 360 minute, wat 'n totaal van 480 minute, oftewel 8 uur, maak.

As Nobbs binne veertig minute 'n ry aartappels kan plant, sou dit 240 minute duur om die ses rye te voltooi. Aangesien dit hulle met dieselfde snelheid bedek, sal dit binne 480 minute, dit wil sê binne 8 uur, eindig met sy deel. Hobbs werk aan die ander ses rye en plant dit binne 120 minute (een ry elke twintig minute) en bedek dit in 360 minute, wat 'n totaal van 480 minute, oftewel 8 uur, maak. Elkeen van die mans sal dieselfde werk doen in die agt uur wat dit neem om die hele veld aan te plant, sodat elk van hulle sal $ 2,50 ooreenstem.