Kommentaar

Die verouderde spoorweë

Die verouderde spoorweë

In hierdie toneel van 'n ou spoorlyn het ons 'n masjien en vier waens na 'n ander masjien met drie waens.

Die probleem behels die ontdekking van die doeltreffendste manier vir albei treine om voort te gaan met die syspoor waarin dit weens die lengte slegs een lokomotief of een motor op 'n slag kan huisves.

Geen toue of ander toestelle kan gebruik word nie en dit word verstaan ​​dat 'n wa nie voor die lokomotief aangebring kan word nie.

Hoeveel bewegings sal nodig wees om treine te laat slaag?

Oplossing

33 stappe is nodig om die maneuver te voltooi met die beperkinge van die probleem:

 • 1.- Rol die lokomotief aan die regterkant (D) ver genoeg na regs terug om die hele linkertrein aan die ander kant te akkommodeer.
 • 2.- Neem die lokomotief (D) sonder waens na die dooie spoor.
 • 3.- Neem die lokomotief aan die linkerkant (I) met drie motors regs.
 • 4.- Neem die lokomotief (D) terug na die hoofweg.
 • 5.- Neem die lokomotief (D) na links en neem drie waens links van die dooie baan.
 • 6.- Neem die lokomotief (I) na die dooie spoor.
 • 7.- Neem die lokomotief (D) en die waens na regs.
 • 8.- Neem die lokomotief (D) met die sewe motors links.
 • 9.- Neem die lokomotief (I) na die hoofweg.
 • 10.- Die lokomotief (I) gaan terug na die trein.
 • 11.- Die lokomotief (I) vervoer vyf waens regs van die dooie baan.
 • 12.- Die lokomotief (I) gaan terug en neem die laaste motor na die dooie spoor.
 • 13.- Die lokomotief (I) het vier motors aan die regterkant.
 • 14.- Die lokomotief (I) gaan terug met vier motors links.
 • 15.- Die lokomotief (I) gaan alleen na regs.
 • 16.- Die lokomotief (I) gaan terug na die dooie spoor.
 • 17.- Die lokomotief (I) neem die motor van die spoor af na die hoofweg.
 • 18.- Die lokomotief (I) gaan na links.
 • 19.-Die lokomotief (I) vorder met ses motors.
 • 20.-Die lokomotief (I) gaan met die laaste motor terug na die dooie spoor.
 • 21.- Die lokomotief (I) gaan regs met vyf motors.
 • 22.- Die lokomotief (I) ry met vyf motors links agter.
 • 23.- Die lokomotief (I) gaan na regs met 'n wa.
 • 24.- Die lokomotief (I) gaan terug na die dooie spoor.
 • 25.- Die lokomotief (I) gaan na regs met twee waens.
 • 26.- Die lokomotief (I) gaan links van die dooie baan.
 • 27.- Die lokomotief (I) vervoer sewe waens regs van die dooie baan.
 • 28.- Die lokomotief (I) gaan met die laaste motor terug na die dooie spoor.
 • 29.- Die lokomotief (I) gaan regs met ses motors.
 • 30.- Die lokomotief (D) gaan terug na regs
 • 31.- Die lokomotief (D) haak sy vier waens en verdwyn.
 • 32.- Die lokomotief (I) gaan terug na die dooie spoor.
 • 33.- Die lokomotief (I) haak sy derde wa en volg sy gelukkige paadjie.