Kortliks

Kindersielkunde: opvoeding, ontwikkeling en afwykings

Kindersielkunde: opvoeding, ontwikkeling en afwykings

Stadiums van kinderontwikkeling

Kognitiewe teorieë fokus op die bestudering van die struktuur en ontwikkeling van denkprosesse, veral hoe dit die persoon se begrip van sy omgewing beïnvloed. Van al die kognitiewe teorieë is een van die gewildstes wat verkry is uit die werk van Jean Piaget ...
Meld aan "

Skemas van kognitiewe ontwikkeling

Hoofskemas vir kinderontwikkeling: kognitiewe ontwikkeling, taalontwikkeling en sosio-emosionele ontwikkeling. Vir kinders van 0 tot 6 jaar. Teorieë oor taalontwikkeling: Biologiese teorie, leerteorie, kognitiewe teorie en interaksionistiese teorie. Rye van taalontwikkeling en emosies.
Meld aan "

Positiewe dissipline

Positiewe dissipline is gebaseer op die leer van Alfred Adler en Rudolph Dreikurs. Adler was 'n student van menslike gedrag waarvan die idees nog steeds geldig is, Adler het ook individuele sielkunde ontwikkel wat toegepas word om die interpersoonlike verhoudings van die individu, gesin en die samelewing te verbeter.
Meld aan "

Veelvuldige intelligensies

Die bestudering van intelligensie het baie aspekte; Een daarvan is die een wat die struktuur van hierdie sielkundige eienskap wil beskryf, wat hoofsaaklik verantwoordelik is vir individuele verskille in kognitiewe prestasie. Uit die werke van die pioniers F. J. Galton, A. Binet, Ch. Spearman of L. L. Thurstone ...
Meld aan "

Aandag tekort hiperaktiwiteit versteuring

Volgens die Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V) of volgens die International Classification of Diseases (ICD-10) is die belangrikste terme wat gebruik word om kinders te beskryf wat ernstige tekortkominge in hul volgehoue ​​aandag het, in die modulering van die aktiwiteit daarvan en die regulering van die impulse daarvan ...
Meld aan "

Hoë vermoëns en begaafdheid van kinders

Al hoe meer ouers vra dieselfde vraag: het my kind 'n hoë leervermoë? En dit is nie dat kinders vandag meer intelligent is as 30 of 40 jaar gelede nie, dit is dat twee belangrike faktore in ons tyd bymekaarkom: enersyds dat ons baie meer aandag gee aan wat kinders sê of doen, aan hul behoeftes in die algemeen ...
Meld aan "

Bestudeer tegnieke

Tans is ons onderdompel in 'n samelewing waar ons ten volle geïntegreerde volwassenes kan word, en dit is noodsaaklik om teoretiese en praktiese kennis op te doen wat so ingewikkeld is dat ons op skool ...
Meld aan "

Enurese

Enuresis word verstaan ​​as die herhaalde emissie van urine gedurende die dag of nag, in die bed of op klere, op 'n onwillekeurige of soms opsetlike manier, wat minstens twee keer per week vir minstens drie maande plaasgevind het of dat die frekwensie minder ...
Meld aan "

Enkoprese

Inkontinensie kan baie keer veroorsaak word deur anatomiese, neurologiese, endokriene, metaboliese, post-chirurgiese letsels, ens. Dit moet deur die kind se dokter uitgesluit word, meestal sal die mediese ondersoek na 'n roetine uitgevoer word ...
Meld aan "

Berekeningsversteuring

Dit is 'n verandering in die leervermoë van rekenkunde wat nie verklaar kan word deur verstandelike vertraging of swak onderrig van die vak nie, ook bekend as Discalculia. Dit beïnvloed die aanleer van basiese rekenkundige kennis van optel, aftrek, vermenigvuldiging en deling. Dit kan bestaan ​​uit 'n gebrek aan begrip van konsepte ...
Meld aan "

Fonologiese afwyking of dislalia

Die uitspraakvermoë van die foneme is op 'n laer vlak as wat ooreenstem met hul geestelike ouderdom. Dit bevat foute in die artikulering van klanke sowel as kognitiewe probleme in die kategorisering daarvan. Daar kan weglating van klanke wees, en in die ernstigste gevalle kan spraak heeltemal onverstaanbaar word.
Meld aan "

Gemengde reseptiewe-ekspressiewe taalversteuring

Dit is 'n verandering waarin ontvanklike en ekspressiewe taal aansienlik laer is as die intellektuele vlak wat geëvalueer word deur gestandaardiseerde toetse van nie-verbale intellektuele kapasiteit. Die proefpersone wat daaraan ly, het die simptome van ekspressiewe taalversteuring plus dié van ontvanklike taal ...
Meld aan "

Selektiewe mutisme

Dit word gekenmerk deur 'n belangrike selektiwiteit in die geleenthede waarin dit praat, ondanks die bestaan ​​van 'n normale ontwikkeling in beide die uitgebreide en ekspressiewe taal. Die kind praat onder omstandighede wat gedefinieërd en voorspelbaar is. Dit is byvoorbeeld tipies dat die kind tuis of met sy vriendinne praat, maar stilbly op skool of voor vreemdelinge ...
Meld aan "

Disosiale versteuring

Dit word gekenmerk deur 'n aanhoudende en herhaalde vorm van gedrag waarin die basiese regte van ander of sosiale norme geskend word. Tipiese gedrag sluit in gereelde gevegte, intimidasie, wreedheid teenoor mense of diere, vernietiging van eiendom, brand, diefstal, herhaalde leuens, afwesigheid van die skool, lekkasies by die huis, uitlokkings, ernstige uitdagings en ongehoorsaamheid ...
Meld aan "

Pica en herkouingsversteuring

Dit is die inname van nie-voedende stowwe wat met ouderdom wissel (verfskyfies, gips, haartjies, blare, klippe, ens.) Sonder afkeer van voedsel. Hierdie inname moet aanhoudend wees, met 'n duur van ten minste een maand. Daar is baie min data en dit word selde gediagnoseer, maar dit is nie ongewoon by kleuters nie ...
Meld aan "

Asperger-sindroom

Aspergersindroom word gekenmerk deur 'n ernstige verandering van sosiale interaksie en deur beperkende en herhalende gedragspatrone, maar met behoud van taal- en kognitiewe ontwikkelings- en outonomievaardighede, aanpasbare gedrag of nuuskierigheid in die kinderjare. Dit word gereeld beskou as 'n vorm van hoë funksionerende outisme ...
Meld aan "

Uitdagende negatiwiteitsstoornis

Dit is 'n patroon van herhalende en aanhoudende gedrag waarin die bevele van die gesagsfigure uitgedaag word, telkens die vasgestelde perke nagegaan word, die bevele geïgnoreer word, betoog word, vyandigheid teenoor eweknieë of volwassenes betoon en hulle doelbewus pla, of mondelings aangerand word ...
Meld aan "

Kognitiewe tekort

Die negende uitgawe van die Classification and Diagnostic Manual van die American Association for Mental Retardation bring 'n nuwe definisie van Mental Retardation op, gebaseer op 'n multidimensionele benadering wat die veranderinge wat met verloop van tyd plaasvind, kan beskryf en die reaksie van die individu op huidige eise ...
Meld aan "

Leesversteuring of disleksie

Dit word meestal disleksie genoem, en word aangebied as die waarneming van 'n vlak van leesleer wat aansienlik laer is as wat verwag is vir die ouderdom, intelligensie en skoolvlak van die vak, nie uitsluitlik as gevolg van sensoriese gebreke, of in die geval van hul bestaan ​​nie, die moeilikheid om te lees word in 'n aansienlike groter mate aangebied as wat deur die tekort geregverdig kan word ...
Meld aan "

Versteuring van geskrewe uitdrukking of Dysgrafy

Dit staan ​​ook bekend as Dysgraphia, en dit is 'n beduidende verandering in die kapasiteit van geskrewe uitdrukking, nie as gevolg van verstandelike vertraging, of onvoldoende skoolopleiding nie, en dit bied gewoonlik 'n kombinasie van tekorte in die samestelling van geskrewe tekste, wat grammatikale of leestekens toon, swak organisasie van die paragrawe, veelvuldige spelfoute en baie swak spelling ...
Meld aan "

Ekspressiewe taalversteuring

Die vermoë om mondelinge taal uit te spreek, blyk merkbaar onder die vlak te wees wat pas by die geestesouderdom van die vak, terwyl die normale taalbegrip behou word. Dit word getoon deur vertragings in die aanleer van taal as afwesigheid van eenvoudige woorde rondom twee jaar en die versuim om eenvoudige frases met twee woorde oor drie jaar voor te berei ...
Meld aan "

Stutter

Dit is 'n verandering van die ritme van spraak, onvanpas vir die geestesouderdom van die onderwerp. Daar is herhalings van lettergrepe, verlenging van klanke of lettergrepe, verstoppings van die emissie of die produksie van woorde met oormatige spanning. Dit kan gepaard gaan met bewegings wat nie ooreenstem met die konteks nie, soos sterk flitse, grimasse op die gesig of kopbewegings ...
Meld aan "

Outistiese versteuring

Oor die algemeen word veralgemeende ontwikkelingsversteurings gewoonlik geassosieer met 'n mate van verstandelike gestremdheid. Dit word gekenmerk deur 'n ernstige en wydverspreide versteuring van verskillende ontwikkelingsareas: sosiale interaksievaardighede, kommunikasie, bestaan ​​van gedrag, belangstellings en stereotipiese aktiwiteite ...
Meld aan "

Stereotipiese bewegingsversteuring

Dit word gekenmerk deur die teenwoordigheid van herhalende bewegings, wat geen spesifieke funksie het nie, gewoonlik ritmies. Tussen die bewegings kan ons onderskei wat selfskadelik is vir die wat nie is nie. Een van die gereeldste bewegings wat nie self beseer is nie, is die swaai van die liggaam of kop, die dageraadbewegings van die vingers of die hande ...
Meld aan "

Disintegratiewe versteuring deur kinderjare

Dit staan ​​ook bekend as Heller-sindroom. Dit word gekenmerk omdat daar na die eerste twee lewensjare, waarin normale ontwikkeling plaasvind en voordat u 10 is, 'n verlies is van voorheen verworwe vaardighede en die manifestasie van sosiale gebreke en gedrag wat tipies is van outistiese versteuring ...
Meld aan "

Rett-sindroom

Rett-sindroom is 'n geneties-gebaseerde neurologiese afwyking. Dit bestaan ​​basies uit die ontwikkeling van veelvuldige tekorte, na 'n periode van normale funksionering wat 5 maande oud is, wat tot dusver slegs by meisies waargeneem is. In die meeste gevalle vind die aanvang tussen die sewende maand en twee jaar plaas. Die mees kenmerkende kenmerk is 'n verlies aan opsetlike handbewegings en 'n fyn, handelike motoragtige kapasiteit ...
Meld aan "

Kinders vrees

Vrees is een van die mees basiese emosies van die mens. Kinders sowel as volwassenes ly op 'n sekere punt in ons lewens, sonder vrees sou ons nie as 'n spesie sou oorleef nie en ons sou nie vandag bestaan ​​nie. Eintlik is die funksie daarvan aanpasbaar, want dit dien as 'n alarm wat ons beveel om onsself van gevaar te red ...
Meld aan "