Kommentaar

Uitdagende negatiwiteitsstoornis

Uitdagende negatiwiteitsstoornis

inhoud

 • 1 Wat is 'n uitdagende negatiwiteitsstoornis?
 • 2 Wat veroorsaak die afwyking?
 • 3 Wie beïnvloed dit?
 • 4 Wat is die belangrikste simptome?
 • 5 Hoe word hierdie siekte gediagnoseer?
 • 6 Behandeling van die uitdagende negatiwiteitsstoornis
 • 7 Voorkoming van negatiewe afwykings by kinderjare

Wat is 'n uitdagende negatiwiteitsversteuring?

die Uitdagende negatiwiteitsstoornis (die afkorting in Engels is ODD) is 'n gedragsversteuring, wat gewoonlik in die kinderjare gediagnoseer word, en wat gekenmerk word deur nie-samewerkende, uitdagende, negatiewe, prikkelbare en kwaad gedrag teenoor ouers, klasmaats, onderwysers en ander mense in 'n gesagsposisie. Die angs en kommer dat kinders en adolessente wat ODD in ander het, is groter as dié wat hulle self ervaar.

Wat veroorsaak die afwyking?

Die presiese oorsaak van ODD is nie tans bekend nie, maar twee primêre teorieë wil die ontwikkeling van ODD verklaar. 'N Teorie van ontwikkeling dui daarop dat probleme begin wanneer kinders tussen een en twee en 'n half jaar oud is. Kinders en adolessente wat ODD ontwikkel, kon moontlik gesukkel het om van hul primêre gehegtheidsfiguur te skei en outonome vaardighede te ontwikkel. Die slegte houdings kenmerkend van ODD word beskou as 'n voortsetting van normale ontwikkelingskwessies wat nie voldoende opgelos is in die eerste lewensjare nie.

Die leerteorie suggereer egter dat die negatiewe eienskappe van ODD geleerde houdings is wat die gevolge weerspieël van negatiewe versterkingstegnieke wat deur ouers en mense in gesagsposisies gebruik word. Daar word van mening dat die gebruik van negatiewe versterkings deur die ouers die frekwensie en intensiteit van die opposisiegedrag by die kind verhoog, waardeur die gewenste aandag, tyd, besorgdheid en interaksie met die ouers of persone in die posisie van gesag.

Wie beïnvloed dit?

Gedragsversteurings, as 'n kategorie, is ongetwyfeld die algemeenste oorsaak van verwysing na geestesgesondheidsdienste vir kinders en adolessente. Statistiek dui aan dat die uitdagende negatiwiteitsstoornis 20 persent van die bevolking op skoolgaande ouderdom beïnvloed. ODD kom meer gereeld voor by seuns as by meisies.

Wat is die belangrikste simptome?

Die meeste van die simptome wat by kinders en adolessente waargeneem word wat die negatiewe siekte het, word ook soms waargeneem by kinders wat nie daaraan ly nie, veral ongeveer 2 of 3 jaar oud of tydens adolessensie. Baie kinders, veral as hulle moeg, honger of gewalg is, is geneig om ongehoorsaam te wees, met hul ouers te redeneer en gesag uit te daag. By kinders en adolessente wat die uitdagende negatiwiteitsstoornis het, kom hierdie simptome egter meer gereeld voor en beïnvloed dit die leer, hulle pas by die skool aan, en soms ook met die kind (of adolessent) se verhouding met ander. .

Die simptome van die uitdagende negatiwiteitsstoornis kan die volgende insluit:

 • Hy het gereeld tantrums.
 • Hy voer buitensporige besprekings met volwassenes.
 • Weier om toegang tot versoeke vir volwassenes te verkry.
 • Bevraagteken voortdurend die reëls; Hy weier om die reëls na te kom.
 • Hul gedrag is daarop gemik om ander, insluitend volwassenes, te ontstel of kwaad te maak.
 • Blameer ander mense vir hul slegte gedrag of foute.
 • Die ander irriteer jou maklik.
 • Hy het dikwels 'n kwaad houding.
 • Praat met erns of onvriendelikheid.
 • Gedra dit doelbewus op maniere wat wraak opwek.

Die simptome van ODD lyk soos ander mediese toestande of gedragsprobleme. Raadpleeg altyd u pediater (of 'n tienerarts) vir diagnose.

Hoe word hierdie siekte gediagnoseer?

Ouers, onderwysers en ander persone in 'n gesagsposisie in die omgewing van die kind of adolessent identifiseer gewoonlik die kind of adolessent wat ODD het. 'N Kinderpsigiater of 'n opgeleide geestesgesondheidswerker diagnoseer egter normaalweg ODD by kinders en jong volwassenes. 'N Gedetailleerde geskiedenis van die kind se gedrag deur ouers en onderwysers, kliniese waarnemings van die kind se gedrag en soms 'n sielkundige ondersoek dra by tot die diagnose. Ouers wat simptome van ODD by hul kinders of tienerkinders opmerk, kan help deur vroeë evaluering en behandeling te soek. Vroeë behandeling kan dikwels toekomstige probleme voorkom.

Daarbenewens manifesteer die uitdagende negatiwiteitsstoornis dikwels saam met ander geestesgesondheidsversteurings, soos buierigheid, angs, gedrags- en gemoedsversteurings. hiperaktiewe aandagtekortversteuring, die behoefte aan vroeë diagnose en behandeling verhoog. Raadpleeg altyd die pediater (of die dokter van die tiener) vir meer inligting.

Uitdagende behandeling met negatiwiteitsstoornisse

Die spesifieke behandeling van kinders met die uitdagende negatiwiteitsversteuring word bepaal deur die pediater (of 'n adolessent se dokter) gebaseer op die volgende:

 • Die ouderdom, algemene gesondheidstoestand en mediese geskiedenis van die kind (of adolessent).
 • Hoe gevorderd is die simptome van die kind (of adolessent).
 • Die verdraagsaamheid van die kind (of adolessent) teenoor sekere medikasie, prosedures of terapieë.
 • U verwagtinge vir die trajek van die toestand.
 • U mening of voorkeur.

Behandeling kan die volgende insluit:

 • Individuele psigoterapie

Individuele psigoterapie vir ODD gebruik dikwels 'n kognitiewe gedragsbenadering om die pasiënt se vermoë om probleme op te los, hul kommunikasievaardighede en woedebeheervaardighede te verhoog.

 • Gesinsterapie

Gesinsterapie is dikwels daarop gemik om veranderinge in die gesin in te stel, soos om kommunikasievaardighede te verbeter en interaksie tussen familielede te bevorder. Ouers wat ouers met OOD het, kan 'n baie moeilike taak vir ouers wees. Ouers het ondersteuning en begrip nodig en moet ook meer effektiewe benaderings tot ouerskap ontwikkel.

 • Groepterapie met maats

Groepterapie met maats fokus gereeld op die ontwikkeling en gebruik van sosiale en interpersoonlike vaardighede.

 • dwelms

Alhoewel dit nie effektief geag word om ODD te behandel nie, kan medikasie gebruik word as ander simptome of afwykings voorkom en daarop reageer.

Voorkoming van negatiewe stoornisse by kinderjare

Sommige kenners meen dat 'n reeks spesifieke ervarings ontstaan ​​in die ontwikkeling van die uitdagende negatiwiteitsstoornis. Hierdie volgorde kan begin met ondoeltreffendheid van die ouers, gevolg deur probleme met ander mense in 'n gesagsposisie en slegte verhoudings met maats. Aangesien hierdie ervarings vererger en voortduur, word opponerende en uitdagende gedrag 'n patroon van gedrag. Vroeë opsporing en intervensie in negatiewe gesins- en sosiale ervarings kan die reeks ervarings verander wat lei tot meer negatiewe en uitdagende gedrag. Vroeë opsporing en intervensie met meer effektiewe vaardighede in kommunikasie, ouerskap, konflikoplossing en woede kan die patroon van negatiewe gedrag verander en die interferensie van negatiewe en uitdagende gedrag in interpersoonlike verhoudings met volwassenes verminder en portuurgroep, en op skool- en sosiale gebied. Die hoofdoel van vroeë intervensie is om die groei- en ontwikkelingsproses van die kind of adolessent wat die uitdagende negatiwiteitsstoornis het, te bevoordeel om hul lewensgehalte te verbeter.


Video: UITDAGENDE VRAGEN STELLEN!! #2274 (Oktober 2021).