Kortliks

Ek is verbrand! Uitbrandingsindroom

Ek is verbrand! Uitbrandingsindroom

uitbranding

Mense wie se taak is om herhaaldelik met ander mense te kommunikeer en om te gaan, soos met staatsamptenare, soos regters, aanklaers, advokate, polisie, versoeners, is dikwels onder permanente "spanning" en word gewoonlik blootgestel aan baie traumatiese en botsende situasies. , wat hulle emosionele reaksies van verskillende soorte veroorsaak, sodat hulle 'n reeks kan aanbied Antwoorde op chroniese werkstres, met verskillende somatiese manifestasies, gedrag, emosioneel en werk.

inhoud

 • 1 Die reaksie op werkstres
 • 2 Simptome wat te veel spanning ervaar
 • 3 Belangrikste faktore hiervan
 • 4 Wat is uitbrandingsindroom?
 • 5 Hoe om die uitbranding te hanteer

Die reaksie op werkstres

Hierdie reaksies of manifestasies word versamel in 'n kliniese sindroom wat genoem word Uitbrandingsindroom of "word verbrand" -sindroom.

die stres Dit is die gevolg van die aanpassing van ons organisme en ons denke aan die veranderinge. In meer wetenskaplike terme is dit die fisiologiese, sielkundige en gedragsreaksie van 'n individu wat daarna streef om aan te pas by interne en eksterne druk en om daarby aan te pas.

Daar is vier moontlike maniere om stres te benader: as 'n stimulus of iets aanwesig in die omgewing; as 'n manier om daardie omgewing te evalueer; in reaksie op omgewingstoestande; as 'n aanpassing of een of ander manier van interaksie tussen omgewingsvereistes en die individu se vermoë om daarby aan te pas (Travers en Cooper, 1997).

Simptome wat ons ly aan oormatige spanning

Die mees opvallende simptome as ons bedreig of gespanne voel, is: Die leerlinge vergroot om visie te verbeter; die oor skerp; die spiere gespanne om op die uitdaging te reageer; die bloed word na die brein gepomp om die koms van suurstof in die selle te verhoog en geestelike prosesse te bevorder; hart- en asemhalingsyfers neem toe; die bloed word verkieslik na die kop en stam, na die ledemate, gelei; hande en voete word koud en sweet gesien.

Sonder die aanwesigheid van sekere vlakke van spanning, sou die onderwerp in 'n toestand van apatie en verveling val, sal jou motivering afneem en jou liggaam voel nie sensasies nie, daarom is daar ook 'n goeie spanning.

Ons kan die spanning soos spanning nodig uit die snare van 'n kitaar; as hulle los is, sal die klank rampspoedig wees, as hulle te gespanne raak, is die risiko dat dit bars. Die geheim is om hulle die regte spanning te gee, dit wil sê om hulle te verfyn sodat hulle melodieuse klanke lewer. (Cornejo, 1993).

As die organisme nie die spanning wat deur stres geproduseer word tydens die bedreiging- en oorwegingsfase vrylaat nie, word die spanning omgeskakel in 'n langdurige en intense reaksie en 'n chroniese spanningstoestand wat ernstige fisiese en sielkundige probleme kan veroorsaak.

Chroniese spanning Dit manifesteer gewoonlik deur 'n reeks reaksies wat wissel van langdurige uitputting en uitputting, tot hoofpyn, gastritis, maagsere, ens., As 'n mens stres ervaar en nog meer spanning optel, is die regulatoriese sentrums van die brein geneig om te hiperreageer, wat liggaamlike aftakeling, huilkrisis en potensieel depressie veroorsaak.

Chroniese spanning kan veroorsaak: verhoogde vatbaarheid vir verkoue en ander virussiektes; risiko van hartprobleme, hoë bloeddruk, diabetes, asma, maagsere, kolitis en kanker; verhoogde bloedsuiker; hoë cholesterol en vrystelling van vetsure in die bloed; verhoogde kortikosteroïedvlakke; verminderde perifere bloedtoevoer, verminderde spysverteringstelsel, eetlus en slaapstoornisse.

Stres word dikwels geassosieer met sielkundige afwykings soos angs en depressie. Dit produseer ook 'n onvermoë om besluite te neem, gevoelens van verwarring, konsentrasievermoë, probleme om aandag te gee, disoriëntasie, gereelde vergeetagtigheid, verstandelike verstoppings, emosionele en gedragsversteurings onder andere.

Die belangrikste faktore van u

Ons is almal blootgestel aan faktore wat stres opwek in die straat, by die werk, in die omgewing, in ons huis. Die algemeenste is:

 • Oorskryding of gebrek aan werk.
 • Vinnig in die uitvoering van die taak of aantal sake wat aangespreek moet word.
 • Besluite moet neem.
 • Moegheid, as gevolg van beduidende fisieke of geestelike inspanning.
 • Lang en talle reise. Selfs reise vanaf die huis na die werk.
 • Oormatige aantal ure werk.
 • Veranderings by die werk.
 • Bewustheid daarvan dat die limiet bereik is in promosies of promosies. Verwydering of oordrag van een plek na 'n ander pos of posisie.
 • Onvoldoende of veel verantwoordelikheid vir die werk wat u doen of u persoonlike lewe.
 • Gebrek aan deelname aan besluitneming.
 • 'N Gebrek aan ondersteuning deur toesig, base, bestuur, instansie, medewerkers, binne werk en in hul gesinsverhoudinge.
 • Tegnologiese veranderinge waaraan ons moet aanpas.
 • Gebrek aan werksekuriteit.
 • Ineenstorting of gebrek aan ekwiteit in onvoldoende of buitensporige bevordering
 • Moeilike situasies of sake wat aangespreek moet word
 • Gebrek of min sosiale verhoudings.
 • Skynheilige, manipulerende, gewelddadige of oppervlakkige verhoudings.
 • Ver verhoudings met ander mense. Min interaksie of moeilike verhoudings met bure of mense in die gemeenskap.
 • Disfunksionele gesinsverhoudinge of wat baie eise stel of konflik veroorsaak.
 • Dit is moeilik om doelstellings of doelstellings te bereik.
 • Faktore veroorsaak dat spanning ook kan wees: in die openbaar, die gesig staar van base of meerderes, die aflê van liefde, die aflê van eksamens onder andere.
 • Biochemiese of elektriese stowwe wat spanning kan veroorsaak, is stowwe soos koue, hitte, geraas en koffie, tabak, alkohol of ander stowwe

Wat is uitbrandingsindroom?

Dit is 'n term wat deur Freudemberger in 1974 binnegedring word, is 'n reaksie van die werker op werkstres wat spesifiek gegenereer word in beroepe wat 'n intense interpersoonlike verhouding met begunstigdes van hul eie werk behels, (gesondheidswerkers, onderwyspersoneel, wetstoepassing, professionele afhangende van regspleging, ens.) ... Dit word beskryf as 'n toestand van liggaamlike, emosionele en geestelike verval, gekenmerk deur moegheid, ervaring van emosioneel uitgeput, gevoelens van hulpeloosheid, hopeloosheid, emosionele leegheid en negatiewe houdings teenoor werk, lewe en mense wat lae selfbeeld, gevoelens van minderwaardigheid, ondoeltreffendheid en onbevoegdheid insluit.

Sommige skrywers meen dat die teenwoordigheid van Uitbrandingsindroom ontstaan ​​as gevolg van intensiewe werk tot die uiterste, sonder om persoonlike behoeftes in ag te neem.

Ander skrywers soos Palacios A., Condori L en Ego-Aguirre V. (2003) in die navorsing getiteld “Sielkundige impak op eerstepersoneel'Hulle wys daarop dat die teenwoordigheid van Burnout-sindroom gereeld voorkom onder werkers wat diens en hulp betref, weens hul blootstelling aan traumatiese en botsende tonele van die mense wat hulle bedien, en dikwels dramatiese en afskuwelike verhale waarvan hulle hoor. dieselfde

Uitbrandingsindroom kan enige beroepsgroep beïnvloedhoewel daar professionele persone is wat meer geneig is tot hierdie sindroom, is dit veral diegene wie se werk vereis dat hulle herhaaldelik met ander mense omgaan (gesondheidswerkers, openbare amptenare gebaseer op sorg en ingryping in konfliksituasies, geweld en kriminele gedrag).

Encomo, Paz en Liebster (2004), dui aan dat hierdie sindroom nie verband hou met a Persoonlikheidstipe; Dit is besondere persoonlikheidseienskappe wat verband hou met die persoon se vermoë om sy beskikbare materiaal en sielkundige hulpbronne te gebruik om aanpassings tussen interne behoeftes en die omgewing se eise te bewerkstellig.

Uitbrandingsindroom verskyn as gevoelens van leegheid, uitputting, mislukking, hulpeloosheid, lae selfbeeld en swak persoonlike vervulling. Dit bevat simptome soos die volgende.

 • Emosionele uitputting met vermindering en verlies van emosionele bronne.
 • Depersonalisering of dehumanisering wat bestaan ​​uit die ontwikkeling van negatiewe houdings van onsensitiwiteit en sinisme teenoor die ontvangers van die diens wat dit lewer.
 • 'N Gebrek aan persoonlike vervulling met die neigings om 'n mens se werk negatief te evalueer, met ervarings van professionele onvoldoendeheid en 'n lae persoonlike selfbeeld.
 • Fisiese simptome van stres soos moegheid en malaise.

Die persoon word senuagtig, rusteloos waargeneem, met moeite om te konsentreer, lae verdraagsaamheid vir frustrasie, verdagte en / of aggressiewe of gewelddadige gedrag teenoor die mense wat hy bywoon, teenoor sy medewerkers en selfs teenoor sy eie familie. Hy manifesteer hoofpyn, slapeloosheid, voedingsprobleme, spysverterings in die spysverteringskanaal, tagikardie, spierpyne en spanning, met gemak om te ontspan. Voorkomende gedrag oorheers - dit is vertraag of geïsoleer - of dit kan ook verslawende gedrag meebring met 'n verhoogde verbruik van koffie, sigarette, alkohol, dwelms en selfs in sommige gevalle onwettige dwelmmiddels. Daar is werksafwesigheid, lae persoonlike prestasie, emosionele distansie van die mense wat hulle bedien, van medewerkers en gereelde interpersoonlike konflikte op die werkplek en binne die gesin self.

Die sindroom word geïnisieer deur die oorwerk, te veel inspanning wat lei tot toestande van angs en moegheid, demoralisering en verlies aan illusie, verlies aan roeping, demotivering en teleurstelling van die waardes teenoor die meerderes, identifiseer hulle selfs met die gevalle en verhale waarna hulle luister en projekteer dit aan hul familielede, met houdings van oorbeskerming of verwerping teenoor hulle.

Hoe om die uitbranding te hanteer

Die voorkoming en hantering van Burnout-sindroom of 'verbranding' word vanuit drie perspektiewe gedoen:

 1. Op individuele vlak: Op soek na ons persoonlike ontwikkeling, leer om ons emosies te bestuur, opleiding in stresbestuurstegnieke en ons versoenings te versoen met die eise van die diens en met meer realistiese doelwitte. In die geval van moegheid of uitgeputheid, soek professionele hulp, want die ontvangs daarvan beperk ons ​​nie. Inteendeel, dit stel ons in staat om onsself nie te besoedel nie en maak ons ​​doeltreffender, benewens die beter hantering van situasies sonder om ons familielede, ons medewerkers en die mense wat ons dien, te beïnvloed.
 2. Op groepvlak: Vennote is die eerste om die simptome voor die belangstellende op te let. Hulle is 'n belangrike bron van emosionele ondersteuning omdat hulle in dieselfde situasie verkeer. Werksvergaderings is belangrik waarin u besin oor die werk wat gedoen word, gevoelens, emosies en probleme en oplossings binne die werksfunksie. Dit is ook belangrik om groepstegnieke van emosionele skok, ontspanning en beeldspraak te leer, benewens om dit met kollegas te deel in 'n omgewing van vriendskap en kameraadskap.
 3. Op organisatoriese of institusionele vlak. Minimaliseer burokrasie, organiseer skedules, bevorder 'n goeie werksatmosfeer, fasiliteer nie-informele gemeenskaplike ruimtes, moedig samewerking en spanwerk aan, moedig die vorming van emosionele refleksiegroepe aan, beide in die aspek van openbare-amptelike betrekkinge en die interpersoonlike. Spesialisasie in onder andere die rol wat gespeel word en opleiding in persoonlike ontwikkeling.

Hulpbronne om uitbrandingsindroom te voorkom:

 • Fasiliteer 'n diagnose van die oorsake van ontevredenheid en stres.
 • Opleiding vir toesighouding en personeel met aansienlike opleiding.
 • Werkverryking gee die werker outonomie en verantwoordelikheid.
 • Werkswisseling met gevarieerde en stimulerende werk.
 • Verandering van die eksterne omgewing wat gemak en veiligheid soek.
 • Versprei 'n kultuur van dieet en die regte eetgewoontes.
 • Periodieke mediese ondersoeke en sorgbehoeftes opspoor.
 • Beroepsgesondheidsopleiding wat potensiële werksrisiko's versprei.
 • Gepaste seleksie van personeel en gesindheid geskik vir die posisie en aktiwiteit.
 • Veranderlike werkskedule om spanning nie te verhoog nie.

Samevattend kan gesê word dat, ten spyte van die kompleksiteit van die voorkoming daarvan, enige vorm van stresbestuurstegnieke op individuele en / of groepsvlak 'n gepaste intervensietegniek is vir hierdie tipe gevalle.