In detail

Kindermishandeling, soorte mishandeling en waarskuwingstekens

Kindermishandeling, soorte mishandeling en waarskuwingstekens

Kindermishandeling

Dit is moeilik om voor te stel dat iemand opsetlik 'n kind beseer. Maar as ons vandag hier oor iets so aakligs praat, is dit omdat dit 'n hartseer werklikheid is wat ongelukkig nog lank nie verdwyn nie, aangesien studies toon dat ongeveer 1 uit 20 kinders elke jaar mishandel word.

inhoud

 • 1 Wat is kindermishandeling?
 • 2 Fisieke mishandeling
 • 3 Seksuele mishandeling
 • 4 Nalatigheid
 • 5 Emosionele mishandeling
 • 6 Profiel van die misbruiker
 • 7 Tekens van mishandeling
 • 8 Breek die stilte

Wat is kindermishandeling?

Kindermishandeling vind plaas wanneer 'n volwassene (vader, moeder of ander persoon) 'n kind fisieke of emosionele skade berokken.

Die tipes kindermishandeling wat voorkom, is:

 • Fisieke mishandeling
 • Seksuele mishandeling
 • Nalatigheid of verlating
 • Emosionele of sielkundige mishandeling

Die ernstigste gevalle van kindermishandeling kan in die dood eindig. Diegene wat oorleef, kan ly emosionele wonde wat lank kan duur nadat die fisiese houe genees het. Kinders wat mishandel word, het waarskynlik meer probleme ondervind met die opbou en onderhouding van hul lewens. Dit is ook meer geneig om dit te hê lae selfbeeld, depressie, selfmoordgedagtesen ander geestesgesondheidsprobleme.

Kinders ken meestal hul aggressors en mishandeling vind tuis plaas.. Dit maak dit moeilik vir kinders om te praat. Hulle kan vasgevang voel deur die toegeneentheid wat hulle teenoor hul misbruikers voel of bang is vir die mag wat hulle oor hulle uitoefen, sodat hulle stilbly. Daarom is dit veral belangrik om die tekens van kindermishandeling te kan herken.

Fisieke mishandeling

Fisiese mishandeling kan veroorsaak word deur stoot, skop, ruk, byt, brandwonde, druk, ens. Fisieke mishandeling kan ook die gevolg wees van oormatige dissipline of geweld. en onvanpas binne die gesin, en word as mishandeling beskou, ongeag of dit bedoel was om die kind te beseer of nie. Fisieke mishandeling kan die gevolg wees van 'n enkele episode of 'n reeks aflewerings.

Beserings by 'n kind kan in erns verskil, van geringe kneusplekke tot gebreekte bene en in die mees ekstreme vorm, die dood van 'n kind.

Seksuele mishandeling

Seksuele mishandeling van kinders is die doelbewuste blootstelling van 'n minderjarige aan seksuele aktiwiteite, wat die kind nie altyd in staat is om te verstaan ​​nie en baie minder toestemming het. Sluit elke soort kontak of gedrag met 'n kind in wat bedoel is om die seksuele instink van die mishandelaar te bevredig. Dit beteken dat die kind gedwing word of oorreed word om seks of seksuele aktiwiteite met 'n ander persoon te hê. Hierdie gedrag sluit dade in soos verkragting, onvanpaste kontak met die geslagsdele, ens.

Sommige van die soorte seksuele mishandeling anders as verkragting is:

 • Maak pornografiese foto's of video's vir minderjarige
 • Raak die geslagsdele van die kind aan of laat hy die volwassene raak
 • Wys pornografiese materiaal
 • Dwing 'n kind om uit te trek
 • Verduidelik seksverhale wat ongeskik is vir u ouderdom

Studies toon dit een uit elke vier meisies en een uit elke agt seuns word voor die ouderdom van 18 seksueel mishandel.

Nalatigheid

Nalatigheid is enige handeling (of gebrek aan optrede) deur 'n versorger wat die kind fisiese of emosionele skade berokken.

Verwaarlosing van kinders vind plaas wanneer die volwassene nie in die kind se basiese behoeftes voorsien niehetsy opsetlik of weens 'n gebrek aan aandag aan die welsyn van die kind. Dit kan insluit die fisiese nalatigheid, soos om nie kos, klere, huis- of ander behoeftes aan die kind te voorsien nie, emosionele verwaarlosing wat die ontkenning van liefde, toegeneentheid en toegeneentheid insluit, en mediese nalatigheid Dit kom voor as u die nodige mediese sorg geweier word.

Verlating is 'n tipe nalatigheid. Dit gebeur wanneer 'n kind vir lang periodes alleen gelaat word of ernstige skade ly, omdat niemand hom versorg het nie.

Enkele voorbeelde van nalatigheid is:

 • Moenie mediese sorg gee wanneer 'n kind beseer of siek is nie
 • Hou 'n kind in 'n kas of kamer
 • Stel 'n kind in 'n gevaarlike situasie wat liggaamlike beserings of selfs die dood kan veroorsaak

Emosionele mishandeling

die emosionele of sielkundige mishandeling dit is 'n gedragspatroon wat 'n negatiewe uitwerking op die emosionele ontwikkeling van 'n kind het u gevoel van eiewaarde. Deur die emosionele behoeftes van die kind te ignoreer, word hy die liefde, ondersteuning of leiding wat hy benodig, ontken. In hierdie geval kan die volwassene die kind duidelik dreig, terroriseer, verkleineer of voortdurend kritiseer.

Misbruikersprofiel

Dit sou vir almal makliker wees as die misbruikers 'n patroon volg en maklik herkenbaar was. Maar die waarheid is dat dit nie so is nie, en misbruikers kom van alle lewensterreine af. Hulle kan ouers of enige ander familielid, onderwysers, afrigters en vriende wees. Feitlik iemand wat toegang tot 'n kind het, kan die kind mishandel. Gelukkig doen die oorgrote meerderheid mense dit nie.

Mense wat kinders mishandel, kan soms wys enkele gedragstekens. Sommige ouers wat hul kinders mishandel, vermy byvoorbeeld vriende met ander ouers in die skool of omgewing, mag nie aan skoolaktiwiteite deelneem nie en voel hulle ongemaklik om oor hul kinders se beserings te praat of gedragsprobleme.

Volwassenes wat kinders seksueel mishandel, ken kinders vooraf. Dit is selde dat 'n seksuele misbruiker willekeurig 'n kind kies. Die mishandelaar kan hierdie verhouding tot sy voordeel gebruik deur die kind te sê dat hy die verhouding geheim hou of dreig om hom skade aan te doen.

Mense wat kinders mishandel, is baie kere ook mishandel. hierdie Dit kan moeilik wees om die siklus van mishandeling te breek en dit kan van geslag tot geslag binne 'n gesin oorgaan.

Tekens van mishandeling

Soms is dit moeilik om die verskil tussen normale krapmerke en skrape van die kind en 'n fisieke teken van kindermishandeling te bepaal. Verskeie kneusplekke, wat gereeld na beserings of gebreekte bene na die mediese sentrum gaan, kan waarskuwingstekens wees, maar daar is ook ander tekens, insluitend die emosionele gesondheid van 'n kind Dit moet ons ook oplettend maak.

Sommige emosionele seine wat deur mishandelde kinders aangebied word, is:

 • Wees hartseer of kwaad. Kinders wat mishandel word, kan uiters teruggetrokke, angstig, depressief optree en 'n baie lae selfbeeld hê. die meer depressiewe kinders kan selfs selfmoord of selfmoordpoging oorweeg. Ander kinders word boelies en sukkel om hul woede en ander sterk emosies te hanteer. Baie mense het nagmerries of sukkel om te slaap.
 • Daar is verhoudingsprobleme. Kinders wat mishandel word, het gewoonlik probleme om verhoudings te ontwikkel en te onderhou. Hulle is dikwels nie in staat om ander lief te hê of te vertrou nie, veral volwassenes, wat miskien bang is om skade berokken te word. 'N Sprekende teken dat iets verkeerd is, is wanneer 'n kind ophou om die gemak van 'n ouer of 'n ander versorger te soek.
 • Huidige risikogedrag aan te bied. Kinders wat mishandel word, kan op skool aggressief en disfunksioneel optree. Hulle kan ook belangstelling verloor in aktiwiteite waarvan hulle voorheen gehou het, sowel as in studies in die algemeen. Namate hulle ouer word, kan hulle aanbied dwelm- en alkoholmisbruikgedrag, sowel as seksuele losbandigheid.

Ander kinders kan vermy om na skool huis toe te gaan en probeer om alles te doen wat verhoed dat hulle alleen met die misbruiker tyd deurbring.

Aan die ander kant, kinders wat nie mishandel word nie, maar misbruik word (soos 'n broer byvoorbeeld) soms toon soortgelyke tekens.

Ons moet in elk geval baie versigtig wees, want die feit dat 'n kind een van hierdie tekens toon, beteken nie noodwendig dat hy of sy die slagoffer van mishandeling is nie. Kinders wat deur stresvolle situasies gaan, soos skeiding van ouers, verhuising of die verlies van 'n vriend of familielid, hulle kan 'n verandering in hul bui of ingesteldheid ervaar.

Breek die stilte

Alhoewel nie alle vermoedens en bewerings van kindermishandeling waar blyk te wees nie, verdien hulle almal ernstige aandag en, indien nodig, onmiddellike optrede. Kindermishandeling kan kinders beroof van die vreugde van grootword en sal dit in die komende jare negatief beïnvloed.

Maar mishandeling hoef nie die lewe van 'n kind te vernietig nie, solank dit betyds gestaak en behandel word. Hoe gouer die misbruik ophou, hoe minder vernietigend sal dit wees. Die nasleep van mishandeling moet ook so gou moontlik begin.

Laat ons dus enige teken of beskuldiging van mishandeling van 'n kind ernstig opneem totdat ons met sekerheid weet of dit waar is of nie. Alle kinders verdien om gehoor te word, beskerm en gehelp te word.