Kortliks

Eienskappe van 'n goeie leier

Eienskappe van 'n goeie leier

Video oor die kenmerke van 'n goeie leier

die leier is daardie persoon wat ander kan beïnvloed. Dit is die verwysing binne 'n groep (of dit 'n sportspan, 'n universiteitskursus, 'n teatergeselskap, 'n maatskappy se departement, ens.) Is. Hy is die persoon wat 'die sangstem' binne die groep dra; u mening is die beste.

Baie is die eienskappe wat die leier definieer. Die leier u moet oor al hierdie basiese eienskappe beskiklogies, sommige meer as ander, maar almal moet teenwoordig wees.

Die afwesigheid van een van hulle sal dit moeilik maak om outentieke leierskap uit te oefen.