Kortliks

Hoofleierskapstyle

Hoofleierskapstyle

Video oor leierskapstyle

Oor die jare het navorsers verskillende teorieë en raamwerke ontwikkel wat ons in staat stel om verskillende leierskapstyle beter te identifiseer en te verstaan.
Die volgende is slegs enkele van die prominentste leierskapsraamwerke en -style wat geïdentifiseer is.

Teken hier in ons YouTube-kanaal