Kommentaar

Hoe om leerprobleme op te spoor?

Hoe om leerprobleme op te spoor?

Die faktore wat leer bevoordeel

  • Cognitivos (gedagtes / redenering, konsentrasie / aandag en geheue)
  • Affektiewe-sosiale (houding, motivering, wil en sosiale vaardighede)
  • omgewing (plek, geestelike toestand, tyd)

Ons word met 'n leerprobleem gekonfronteer as daar probleme op een of meer van die volgende gebiede is: gehoor, praat, lees, skryf, berekening, redenering, aandag, terwyl ons verifieer dat dit nie moeilik is om prestasie te doen nie. normaal en selfs meerderwaardig. Dit is bedoel om gevalle van geestesgebrek te verwerp.

Dit is belangrik om uit te sluit dat die kind geen neurologiese, ouditiewe of visuele probleme ondervind nie.

Alhoewel daar in die algemeen leerprobleme is wanneer daar probleme met die berekening, lees, redenering / begrip en skryf van probleme bestaan, kan daar ruimtelike probleme, foutiewe aandag of taalkundige prosesse wees wat leerprobleme uitlok of vergesel.

die leerprobleme dit kan ander gepaardgaande simptome veroorsaak wat daarop dui dat iets gebeur: demotivering, lae selfbeeld, tekort aan sosiale vaardighede en selfs die skool verlaat.

Soms is dit nie die ouers wat hierdie probleme opspoor nie, maar die onderwysers wat 'n vertraging in die leer van die kind ten opsigte van ander waarneem en hulle aanraai om na 'n professionele persoon te gaan om dit so gou as moontlik op te los. Maar wanneer om te gaan?

Dit is belangrik om na te gaan psicopedagogo of om spraakterapeut As daar 'n taalprobleem van 4-5 jaar is. Die probleme daarvan kom voor by die verwerwing van geletterdheid, duur met 6-7 jaar, en as daar probleme met leesbegrip, aandag, berekening vanaf 8 jaar is. Alhoewel dit nooit te laat is nie, is dit wel so dat hoe langer dit neem om die behandeling te begin, hoe langer sal dit neem om die vermoë te verbeter.

Epsilog-kas

Bestudeer tegnieke: Video om te leer doen breinkaarte.