Kortliks

Die twee driehoeke

Die twee driehoeke


U kan 5 driehoeke in die prentjie aan die linkerkant sien.

Hoeveel driehoeke kan regs getel word?

Oplossing

47 driehoeke kan gevind word