Artikels

Hoe beïnvloed geld die verhouding?

Hoe beïnvloed geld die verhouding?

Tradisioneel was dit die man wat die gesin se ekonomiese ondersteuning gehad het. In die afgelope tien jaar het vroue mans in bestuurs- en operasionele poste verplaas soos finansiële instellings, in die dienstesektor, in die kommersiële sektor.

Veral in jong huwelike is vroue geneig om meer werkstabiliteit te hê, wat beteken dat hulle funksies moet aanvaar wat hulle nie voorheen gehad het nie. Behalwe dat sy 'n moeder is en verantwoordelikheid neem vir die organisasie van u huis, moet u 'n groot deel van die ekonomiese ondersteuning van die gesin aanvaar, omdat die man nie dieselfde werkstabiliteit het nie, omdat hy beklemtoon word deur die huidige ekonomiese krisis.

Een van die oorsake van wat tans gebeur in verhouding tot die groter werkveld van vroue, is die volgende:

 • In die finansiële sektor is bewys dat vroue eerst meer georganiseerd is, meer werkgewend is en minder omkopery het.
 • In die dienstesektor sien ons dat vroue, afgesien van die bogenoemde redes, 'n groter kapasiteit het in interpersoonlike verhoudings en natuurlik in klantediens. Oorweeg haar vroulikheid.
 • In die kommersiële sektor, byvoorbeeld: afdelingswinkelkettings, sien ons die groot aantal vroue wat werk, en hul toewyding en toewyding aan werk moet waardeer word.
 • Vroue het deesdae baie mikro-ondernemings (klere, kos, kunswerke)

Al hierdie faktore moet in ag geneem word om te kan analiseer hoe geld die verhouding beïnvloed. Mense moet hierdie werklikheid ken wat aan ons voorgehou word, en met inagneming van hierdie probleem om in staat te wees om as 'n paartjie aan te sluit sonder hierdie konflik.

Tans het die ekonomiese krisis veroorsaak dat baie huwelike ontbind het. Volgens sommige statistieke is die ekonomiese probleem in die verhouding die algemeenste oorsaak van skeiding.

Ons weet almal dat geld deur geld verdien word. As een lid van die egpaar meer verdien as die ander en dit as 'n magsmiddel gebruik, om die ander persoon te oorheers, mishandel of onderdanig te maak, dan ontstaan ​​daar konflik. By 'n gesonde paartjie behoort geld nie 'n element vir die stryd te wees nie met mag, maar in plaas daarvan om in die behoeftes van die gesin te voorsien.

Negatiewe gevolge van geld by die egpaar

 • Werk kan so 'n lonende element word dat die tyd wat dit spandeer om dit te produseer die gesin disfunksioneel maak, die huis omskakel in 'n hoteltipe (gesinsverband)
 • Dit kan die beeld wat 'n eggenoot van homself of die ander het, op 'n gegewe oomblik vernietig, byvoorbeeld in ons kultuur die man wat nie sy beeld beskadig nie, maar as die vrou nie-produktief is, gebeur daar niks.
 • Daar is mense wat glo dat geld liefde is en vergeet om liefde, dialoog, begrip aan hul eggenoot en kinders te gee. Selfs die vervulling van hierdie rol van die bevrediging van basiese behoeftes, vul nie die ander leemtes nie
 • Daar is mense met 'n groot ekonomiese mag. Daar is twee maniere om geld te gee, een is met liefde en die ander met sadisme. Laasgenoemde gee, maar nadat hulle gely het, mishandel het, gevloek het, is dit 'n patologiese manier van gee.
 • Ons vind slegte bestuur in geldbestuur, waar dit nie volgens die belangrikste behoeftes van die gesin versprei word nie. Wat ernstige gevolge inhou vir die voortbestaan ​​hiervan. Mense wat nie die vermoë het om te beplan, te organiseer, te red nie. Hulle belê geld in ondeugde soos alkohol, dwelms, ens.
 • Ons vind ook in sekere ernstige patologieë soos die maniese episode, hipomaniese episode, oormatige implikasies by aangename aktiwiteite wat 'n groot potensiaal het om ernstige gevolge te bewerkstellig (bv. Betrek onbeheerbare aankope of gekke ekonomiese beleggings), wat gevolge meebring van groot erns vir die gesin.
 • Ons vind mense wat hul maat misbruik in 'n kwessie van geld (soos om hulle uit te buit, met geld te manipuleer, geld te hê om die uitgawes te dra en selfsugtig is om dit vir hulle te hou en niks of byna niks aan die gesin te gee nie)

Om geld by te dra vir die bestaan ​​van die huis en die verantwoordelikhede te deel as daar twee is wat bydra, toon die mate van liefde vir die egpaar. Om te gee is sinoniem met liefde.

As daar probleme is om geld te kry

Daar is baie individue wat beperk is om geld te produseer, hetsy weens 'n geestelike of fisieke siekte. As dit die huweliksverhouding benadeel, moet u advies inwin. Aangesien u nie 'n konsep a priori kan beoordeel of uitreik nie.

Hoe beïnvloed geld die verhouding?

Geld is beslis 'n belangrike, maar nie die enigste, faktor in die verhouding nie. Deur geld en behoorlike bestuur daarvan, slaag mense as paartjie in die basiese behoeftes soos voedsel, behuising, onderwys, ontspanning ens.

Mans en vroue in die ontwikkeling van hul verhouding moet produktiewe mense wees deur hul aktiwiteite by die werk. Eerlike en besoldigde werk, is die persoon dankbaar en stimuleer hom om geestelik en materieel te groei. Natuurlik kan die gebrek aan geld in die huis die egpaar tot moeilike situasies lei, tot die punt dat dit die verband kan ontbind. In werklikheid het die situasie van die ekonomiese krisis waarin ons in die land woon, baie huwelike gebreek as gevolg van die vakature van een of albei lede van die egpaar. Daar is 'n minimum grens aan fisiese en geestelike behoeftes wat mense moet bevredig, vir 'n waardige lewe as 'n paartjie. Die gewilde uitspraak dat slegs liefde genoeg is vir die geluk van 'n paartjie, is regtig 'n idealisering of 'n vereenvoudiging van die kompleks Dit is 'n permanente verhouding tussen twee mense ... Daar moet bygevoeg word dat geld een van die faktore is wat kan bydra tot die ontwikkeling van 'n goeie verhouding, tesame met ander baie belangrike faktore soos kennis, respek en wedersydse toewyding.

Hoe belangrik is dit dat die een meer verdien as die ander?

Daar behoort regtig geen probleem te wees in hierdie aspek nie, in die mate waarin beide mense dit sien as 'n bydrae van elkeen vir die versorging van die huis, sonder om te bepaal hoeveel dit min of meer bydra tot die bevrediging van die materiële en fisieke behoeftes van die huis, en sonder die groter of mindere bydrae in geld of goedere lewer 'n magsposisie binne die besluite van die egpaar. In die moderne samelewing het vroue hul deelname aan die arbeidsmark verhoog, wat 'n groter deelname aan die huis se bestaan ​​uitmaak. Tradisioneel was die vrou meer toegewyd aan die werk van die huis, die versorging van die kinders en daar is van mening dat haar bydrae daar aangekom het. Die situasie het deesdae radikaal verander, en daar is gevalle waarin die vrou die ekonomiese steun van die huis opneem, wat 'n beweerde verlies van die protagonisme van die man, wat nog altyd gesien is as die produsent of die verskaffer van die behoeftes, kan veroorsaak. Huishoudelike materiaal

Watter gevolge het dit vir mans om minder as vrouens te verdien, en wat is die gevolge vir die gesinsmag?

Uiteindelik behoort dit nie van groot belang te wees as die paartjie in die geheel dit vanuit 'n positiewe oogpunt sien nie, soos gestel in een van die vorige antwoorde. Die voorwaarde van gelykheid tussen mans en vroue moet beide mans en vrouens toelaat om min of meer produktief te wees volgens hul eie vermoëns en sterk punte. Die waarheid is dat die samelewing die mens tradisioneel gesien het as die persoon met die verantwoordelikheid van die ekonomiese deel binne die huis, en die feit dat hy vandag die verantwoordelikheid deels moes prysgee, kan tot gevolg hê. Daar sal gevalle wees waarin die egpaar hierdie nuwe situasie op 'n omvattende manier kan verwerk. In ander gevalle kan die mens daardie verlies aan belang in die ekonomie ervaar, as 'n gevoel van mislukking en frustrasie wat kan lei tot 'n geleidelike verlies aan selfbeeld, met baie negatiewe resultate vir hom en die egpaar. Dit sal in hierdie geval baie afhang van die vrou se houding, hoe en in watter mate sy haar kan verstaan ​​en help om hierdie situasie te oorkom. Daar kan ekstreme gevalle wees waarin die man 'n konformistiese posisie inneem en besluit dat dit die vrou is wat verantwoordelik is vir die ekonomiese ondersteuning van die huishouding. Opsommend, die omstandigheid dat die man minder belangrik is in die huis as die vrou vanuit die ekonomiese oogpunt, hang af van die houding wat hulle as 'n egpaar aanvaar om die probleem op die mees geskikte manier op te los.

Waarom word die kwessie van geld 'n konflik in die huis en soms verberg een van die twee die werklike bedrag van hul inkomste?

In baie gevalle is geld 'n konflikfaktor in huise. Ons het reeds gepraat oor die gebrek aan geld as dit tot ingewikkelde situasies lei wat tot ernstige probleme in die egpaar se verhouding kan lei. Miskien beskou baie mense dit om hierdie rede as 'n balanserende faktor in die vooruitgang van goeie verhoudings tuis. Daar is ook sosiokulturele faktore wat geld waardeer as 'n aspek wat te belangrik is in die verbruikersgemeenskap waarin ons leef. Ons word voortdurend deur die media gestimuleer om allerhande verbruikersgoedere te koop wat ons blykbaar sekuriteit, sosiale posisie, skoonheid, openbare erkenning, ens gee. Hierdie verwysingsraamwerk is die omgewing waar paartjies ontwikkel. 'N Oorwaardering van geld sodat ons nie voldoende of voldoende is nie, laat ons glo dat nie een van die bogenoemde doelstellings bereik kan word nie. Geld word gesien as 'n drywingsfaktor, waardeur al die doelstellings wat 'n paartjie stel, bereik kan word. 'N Vrou verwyt haar man omdat hy nie kan spandeer of koop wat sy vriend spandeer of koop nie, of die man wat dink dat as sy vrou nie soveel spandeer het nie, sy die ding of die ding sou kon koop wat haar goed sou pas. Natuurlik word die emosionele lewe beïnvloed omdat dit geleidelik verplaas word deur ander soorte kompleksiteite waar die ekonomiese faktor al hoe belangriker word.

Daar kan gevalle wees waar die egpaar in daardie permanente geskil om geld te beheer en sukkel om dit te bestee, die beskikbare bedrag kan wegsteek, juis as gevolg van die gebrek aan vertroue wat veroorsaak word deur die houding van een of albei lede van die egpaar in hul bestuur.

Waarom beïnvloed geld die affektiewe stelsel van die egpaar soveel?

 • Omdat geld dryfkrag in die verhouding.
 • Dit is 'n manier om die mens se voortbestaan ​​te oorleef; as daar nie geld is nie, kan u nie op 'n waardige manier leef nie, bied geld boonop rustigheid, stabiliteit, krag.
 • Om geld te verdien om in basiese behoeftes te voorsien, verhoog die selfbeeld.
 • Hierdie wanbalans sou daartoe lei dat die egpaar hulle in hul verhouding beïnvloed. En dit is juis daar waar dialoog, kommunikasie, respek, toegeneentheid en nie verslaan word nie en dit met alle nodige middele probeer vind.

Wat behels die saamwees as 'n paartjie en wat moet paartjies wat hierdie wanbalans ondervind in die verhouding van die egpaar, doen?

Om as 'n paartjie saam te woon, impliseer verantwoordelikheid, toewyding, respek, liefde, dialoog.
Mense wat 'n ekonomiese wanbalans beleef, moet eerstens probeer kommunikeer en al hul pogings aanwend om die krisis te oorkom. As u nie alleen met 'n sielkundige professionele hulp kan soek nie, maar aangesien dit koste kos, probeer om dit deur die instelling vir gesinswelsyn te doen, dit wil sê instellings waar die konsultasie 'n minimale koste kos.

Llilian David Chartuni
Pontifical Psychologist Javeriana University
Psigoterapeut

Verwante toetse
 • Persoonlikheidstoets
 • Toets vir selfbeeld
 • Paartjie-verenigbaarheidstoets
 • Selfkennisstoets
 • Vriendskapstoets
 • Is ek verlief?