Kommentaar

Die moeilikste legkaart ter wêreld

Die moeilikste legkaart ter wêreld

Drie gode: Apollo, Bacchus en Calliope word Waar, Vals en Willekeurig genoem, hoewel ons nie weet wie is wie nie. Die Ware God vertel altyd die waarheid, die Vals God lieg altyd en die reaksie van die Willekeurige God kan waar of onwaar wees. Ons moet die identiteit van Apollo, Bacchus en Calliope bepaal, dit wil sê, uitvind wat die Ware God is, wat die Vals is en wat die Willekeurige is, vra drie vrae waarvan die enigste moontlike antwoorde is ja of nie. Elke vraag moet aan 'n enkele god gevra word, en alhoewel die gode ons taal verstaan, beantwoord hulle in hul eie taal waarin die woorde staan ja en nie hulle da en JA, maar ons weet nie watter een met elkeen ooreenstem nie.

Ons kan dieselfde god meer as een vraag stel, en die geadresseerde van die tweede en derde vrae kan afhang van die antwoord wat op die eerste en tweede vrae ontvang is.

U kan meer inligting oor hierdie raaisel op Wikipedia kry. Pasop!, bevat die skakel ook die oplossing.

Oplossing

Die eerste vraag wat gevra moet word, is om 'n god te vind wat sekerheid het wat nie ewekansig is nie en daarom waar of vals is. Daar is verskillende vrae. Ons kan Apollo byvoorbeeld die volgende vra:

Is dit da middel ja ja en slegs as u waar en ja is en slegs as Bacchus lukraak is?

Dit kom daarop neer om te vra of 'n onewe aantal van die volgende stellings waar is: jy is onwaar, da middel ja, Bacchus is ewekansig.

In die algemeen, vir enige vraag Q met moontlike antwoord ja รณ niedeur die ware God of die Valse God die volgende te vra:

As ek jou vra Q, is dat u sou antwoord JA? God sou ons antwoord JA indien die verkeerde antwoord op die vraag Q hierdie is ja en antwoord ons da ja, die regte antwoord op die vraag Q hierdie is nie.

Ons kan die agt moontlike gevalle ontleed om dit te verifieer:

As ons dit aanneem JA middel ja en wat da middel nie:

  • As ons die ware God vra en antwoord met JA, aangesien dit altyd die waarheid is, die ware antwoord op Q sou wees JAwat sou dit beteken? ja.
  • As ons die ware God vra en antwoord met da, omdat hy altyd die waarheid vertel, die ware antwoord op Q sou wees dawat sou dit beteken? nie.
  • As ons die god onwaar vra en antwoord met JA, aangesien hy altyd lieg, kan ons dit aflei as ons gevra het Q en antwoord da, Sou ek lieg, so die regte antwoord op 'Q' sou wees JAwat sou dit beteken? ja.
  • As ons die god onwaar vra en antwoord met da, aangesien hy altyd lieg, kan ons dit aflei as ons gevra het Q sou hy antwoord JA Ek sou lieg, so die regte antwoord op Q sou wees dawat sou dit beteken? nie.

As ons dit aanneem JA middel nie en wat da middel ja:

  • As ons die ware God vra en antwoord met JA, omdat hy altyd die waarheid vertel, die ware antwoord op Q sou wees dawat sou dit beteken? ja.
  • As ons die ware God vra en antwoord met da, omdat hy altyd die waarheid vertel, die ware antwoord op Q sou wees JAwat sou dit beteken? nie.
  • As ons die god onwaar vra en antwoord met JAomdat hy altyd lieg, kan ons dit aflei as ons gevra het Q en antwoord JA, Sou ek lieg, dus sou die regte antwoord op 'Q' gegee word, wat sou beteken ja.
  • As ons die god onwaar vra en antwoord met daomdat hy altyd lieg, kan ons dit aflei as ons gevra het Q en antwoord da, Sou ek lieg, so die regte antwoord op 'Q' sou wees JAwat sou dit beteken? nie.

Op grond van hierdie ontleding stel ons die volgende vrae:

Ons vra die god Bacchus die volgende: 'As ek jou gevra het, is dit dan Apollo Random? Sou jy antwoord? JA?โ€.

As Bacchus reageer JA, dan is Bacchus die ewekansige god of Apollo is die ewekansige god. In albei gevalle is Calliope nie toevallig nie.

As Bacchus reageer da, dan is óf Bacchus die ewekansige god óf Apollo is nie die ewekansige god nie. In albei gevalle sou Apollo nie toevallig wees nie.

Ons bekeer ons nou tot die god wat ons uit die antwoord op die vorige vraag as nie ewekansig geïdentifiseer het nie en vra hom die volgende: 'As ek jou gevra het, is jy dan die ware God? Sou jy antwoord? JA?โ€.

Aangesien ons weet dat hy nie die ewekansige God is as hy antwoord nie JA dit sou beteken dat dit die ware god is en as hy antwoord da dit sou die valse god wees.

Ons sal dieselfde god nou die volgende vra: 'As ek jou vra, is dit dan Random Bacchus? Jou antwoord sou wees JA?โ€.

As die antwoord is JA dan is Bacchus ewekansig, as die antwoord is da Die god wat ons nog nie gevra het nie, is ewekansig. Die god wat oorbly, kan geïdentifiseer word deur uitskakeling.