Kommentaar

TIEN + DRIE = DERTIEN

TIEN + DRIE = DERTIEN

In die volgende som is die syfers vervang deur letters sodat elke verskillende letter voorstel
'n ander getal Dit is ook bekend dat D I E Z 'n ewe getal is en dat T R E S vreemd is,

Wat is die syfer waarmee elke letter vervang moet word sodat die som korrek is?

D Ek E Z
+ T R E S
T R E C E

Oplossing

Die oplossing is soos volg:

9 6 7 2
+ 1 0 7 5
1 0 7 4 7