Kommentaar

My ouderdom en dié van my seun

My ouderdom en dié van my seun

Ek is 42 jaar oud en my seun 4.

In watter jaar sal my ouderdom 20 keer ouer wees as my seun?

Oplossing

As ons die stelling in die vorm van wiskundige vergelyking uitdruk, waar X Dit is die aantal jare wat oorbly om 20 keer die ouderdom van my seun te wees. Ons moet:

42 + X = 20 × (4 + X)

Opklaar kry ons X = -2

Wat dit beteken twee jaar gelede My seun se ouderdom was 20 keer myne, ek was 40 en 2.