In detail

Die geomagiese vierkantige vis

Die geomagiese vierkantige vis

Die afbeelding toon 'n verkeerde geomagiese vierkant. Op 'n soortgelyke manier as die magiese vierkante, wanneer ons die getalle van 'n ry, kolom of diagonaal bymekaar tel, ons altyd dieselfde kry
As gevolg daarvan, in die geomagiese vierkante, as ons al die stukke van 'n ry, kolom of diagonaal aanmekaar sit, kry ons die figuur wat op die kantlyn verskyn. In hierdie geval is die sentrale syfers verkeerd geplaas en daar word nie aan hierdie voorwaarde voldoen nie.

Herposisioneer die figure in die sentrale kassies om die geomagiese vierkant te voltooi.

Onttrek uit die bladsy www.geomagicsquares.com waar u baie geomagiese vierkante sal vind.

Oplossing

Die volgende afbeelding wys die oplossing: