Kortliks

Raai watter figuur dit is

Raai watter figuur dit is

Aan die regterkant van die prentjie kan u die vorm sien wat verkry word uit die knipsel. Dit is 'n kubus.

Sou u die volgende figuur kon bepaal watter figuur gevorm word?

Oplossing

Dit is 'n Octahemioctahedron:

U kan meer inligting oor hierdie meetkundige figuur op Wikipedia vind.