In detail

'N vokale frase

'N vokale frase

Hierdie frase het die volgende vokale: 'n ,? en ,? Ek ,? of en? u.

Watter getalle (in letters uitgedruk) moet in die plek van die vrae geplaas word sodat die frase waar is?

Oplossing

"Hierdie frase het die volgende vokale: ses a, twaalf e, ses i, vier o en drie u."

"Hierdie frase het die volgende vokale: sewe a, dertien e, ses i, vier o en vier u."