Artikels

Die beste studietegnieke

Die beste studietegnieke

Tans is ons gedompel in 'n samelewing waar dit ten volle geïntegreerde volwassenes moet word, dit noodsaaklik is om teoretiese en praktiese kennis so ingewikkeld te verwerf dat ons opgelei moet word; dit is nie meer genoeg met die ou tradisies om die kennis van ouers oor te dra nie. Kinders moet 'n vol lewe lei. Dit is 'n skoolopleiding, aan die ander kant, verpligtend in ontwikkelde lande, en ons kyk hoe om dit te doen Baie jongmense vind dit soms uiters moeilik om die essensiële doelstellings te bereik om hul studies suksesvol te voltooi.

inhoud

 • 1 Studeer of broei?
 • 2 Die studie streef na twee fundamentele doelstellings
 • 3 Studie-omgewing
 • 4 Basiese wenke
 • 5 Organisering en beplanning van die studie
 • 6 Aandag en konsentrasie
 • 7 Leer
 • 8 Die geheue

Studeer of broei?

Daar is studente wat blykbaar “goed doen” om te studeer, maar ander het 'n moeilike tyd, en dit kan a.g.v. veelvuldige faktoremaar in die grootste deel van die probleem lê in 'n slegte studietegniek.

Om mee te begin, moet ons in gedagte hou dat die term studie nie sinoniem is met 'broei' nie. Alhoewel dit waar is dat die studie by baie geleenthede memorisering van 'n deel van die agenda insluit, kan hierdie memorisering nie begrip hê nie. Studie is 'n taak waarin dit nodig is om 'n reeks vaardighede, vaardighede en tegnieke aan te leer en te bemeester wat met die oefening aangeleer word en wat die bereiking van die voorgestelde doelstelling in hierdie geval moontlik maak.

Om vandag 'n goeie student te wees, is ons voorbereid dat môre ook 'n Goeie professionele, verantwoordelike, dinamiese en met 'n hoë aanpasbaarheid.

Die hoofdoel van die studie, vanuit die oogpunt van menslike en kulturele ontwikkeling, is die integrale vorming van die persoon, wat hulle in staat stel om 'n volledige lewe te lei, beide individueel en gesamentlik. Ons moet in gedagte hou dat enige handeling wat ons doen in die ontwikkeling van ons daaglikse lewe nie op sigself 'n geïsoleerde handeling is nie, maar in samehang is met alles wat ons omring. Om hierdie rede doen die feit dat u studeer nie afbreuk aan die lewensbelangrike kontinuum nie, en is dit gedompel in persoonlike wêreldwye gedrag, wat saamwerk om die fisiese en sielkundige welstand van elke mens te bewerkstellig. Om dit te bekom, is dit egter nodig om verantwoordelikheid vir hierdie taak te neem.

Daarom leer dit nie net om 'n werksmetodologie aan te bied nie, maar dit is noodsaaklik om dit van menslike gehalte te voorsien, kreatiwiteit en inkorporeer dit in die dinamika van ons lewe. Om te studeer beteken nie dat ons brein met willekeurige gegewens gevul word nie, maar om 'n goeie verstandelike vorming te verkry wat ons in die wêreld kan integreer en die werklikheid op 'n samehangende en globale manier kan interpreteer. Hierdie verstandelike vermoëns kan gedefinieer word met die volgende kenmerke: buigsaamheid, behendigheid, kritiese vermoë, kreatiwiteit, nuuskierigheid en intellektuele sensitiwiteit, die vermoë om te ontleed en te sintetiseer en die lees- en uitdrukking gemaklik te maak. Hierdie eienskappe kan verbeter en georganiseer word sodat ons doelstelling, studie, ten volle bereik word.

Die belangrikste is dus nie die hoeveelheid studie nie, maar die kwaliteit daarvan. Om te leer hoe om te studeer, beteken om te weet hoe om te dink, waar te neem, te konsentreer, te organiseer en te ontleed, kortom geestelik doeltreffend.

Die studie streef na twee fundamentele doelstellings

 • Die verwerwing van kennis.
 • Die implementering van hierdie kennis.

Vervolgens bied ons praktiese advies aan, sodat ons leer om op die doeltreffendste manier te studeer.

Studie-omgewing

gesin: Elke student word baie beïnvloed deur die mense rondom hom en woon daagliks saam met hom. As ons vanaf 'n jong ouderdom by ouers woon, wat ons stabiliteit, harmonie bring en 'n positiewe klimaat skep in die rigting van die studiehandeling, sal die kind, en later ook die jong persoon, dit as 'n natuurlike handeling integreer en hul skoolprestasie groter wees.

skool: Eweknieë en onderwysers oefen ook 'n geweldige invloed uit, sodat die vakke wat bestudeer word, interessant is vir die student, en dit kan baie help om meer te leer.

man: Die interne omstandighede van die persoon, soos hul motiveringsvlak vir die studie, die belangstelling vir 'n finale doelwit wat hulle wil bereik en waarom, die vermoë om probleme op te los en op te los, die oortuiging dat die studie waar is beroep en dit moeilik vind, is ook noodsaaklik vir die toekomstige sukses van die student.

Fisiese omgewing: hier sou ons beide ons fisieke toestande insluit (as ons siek voel, kan ons nie nuwe inligting op dieselfde manier integreer nie) as die plek van studie (dit moet rustig wees en terselfdertyd die begeerte om te studeer stimuleer).

Basiese wenke

Om 'n dag van die studie aan die regtervoet te begin, moet ons verskillende dinge in ag neem; eerstens moet ons liggaam op 'n persoonlike vlak in optimale omstandighede wees: dit is beter om nie na 'n sterk maaltyd, 'n intense emosie of na drank te studeer nie. alkohol. Dit is ook nie raadsaam om baie te rook of baie koffie te drink nie. Om te veel of te min te slaap, sal veroorsaak dat ons nie 100% van ons vermoëns is nie. Oor die algemeen moet ons die liggaam in vorm hou deur matig te oefen, goeie asemhaling te oefen, 'n gesonde dieet te volg en te slaap waar nodig.

Wat die fisieke ruimte betref, is die plek waar die studie gewoonlik plaasvind, voor 'n tafel of lessenaar. Hier moet u die beste omstandighede kry, soos stilte, behoorlike beligting (wat skaduwees vermy en nie te intens is om nie weerlig te skep wat die uitsig kan vermoei nie), gemaklike meubels (met die tafel op 'n gepaste hoogte , dat ons nie ons rug hoef te buig of kort te voel nie, en met 'n stoel wat 'n posisie van 90 ° behou), materiaal byderhand, sowel as 'n persoonlike aanraking wat die leerarea van elkeen welstand en warmte bied . As u ook die gewoonte het om op dieselfde plek te studeer, sal die konsentrasieproses vinniger en doeltreffender wees.

Organisering en beplanning van die studie

Om te begin, moet ons die studietyd beplan, omdat ons 'n kontrole het en die res van persoonlike take beter kan organiseer. As ons 'n voldoende skedule het, sal ons die volgende gee:

 • Sielkundige verligting.
 • Vermy tyd mors en studeer meer as wat nodig is.
 • Dit laat die konsentrasie toe.
 • Dit help om die gewoonte van studie te skep.
 • Dit stel u in staat om net op die regte tyd te studeer.

Om ons persoonlike skedule te beplan, moet ons die volgende oorweeg:

 • Doen 'n eerste evaluering van ons daaglikse aktiwiteite en die tyd daarvoor.
 • Struktureer ons studie-skedule weekliks in verband met hierdie take, sodat sommige nie met die ander inmeng nie.
 • Maak 'n skaal van die assessering van die vakke volgens die moeilikheidsgraad wat dit vir ons is, om meer tyd aan ander te wy as ander.
 • Vakke wat soortgelyk is, moet nooit in 'n ry bestudeer word om verwarring te voorkom nie.
 • Laat elke dag 'n dag vir ontspanning.
 • Oefen gereeld.
 • Wees realisties en pas u aan by ons pas.
 • Onthou dat die karakter daarvan voorlopig is, sodra die eksamentyd verby is, sal die leergang verdwyn.
 • Sodra dit beplan is, moet dit vervul word.

Daar is twee hoofoorsake wat die skedule misluk:

 • Afleiding, wat intern (gedagtes) of ekstern kan wees (geraas, familie, vriende, ...)
 • Versuim om die skedule as belangrik te beskou, wat lei tot die nie-nakoming.

Die strategieë wat ons kan uitvoer om nakoming per uur te vergemaklik, is:

 • Voer korter periodes van studie uit, maar handhaaf die vasgestelde ure.
 • Laat die doelstellings en doeleindes ten volle konkretiseer.
 • Versamel meer pouses.
 • Pas die studieplek beter aan.
 • Bestudeer die beste ure vir elkeen.
 • Beheer die gedagte.
 • Laat familie en vriende weet hoe belangrik dit is om te studeer, sodat hulle die aktiwiteit respekteer.
 • Kry "maak ons" die plek waar ons werk.
 • Gaan gereeld na 'n biblioteek.

Om behoorlik te studeer, is moegheid en daar is tegnieke wat die res van intellektuele werk help en konsentrasie terselfdertyd bevorder:

 • As ons stop met die werk en die ooreenstemmende pouses neem, is daar drie progressiewe vlakke van ontkoppeling daarvan: verandering van intellektuele werk, volledige geestelike verandering en verandering van totale beroep. Daar is 'n reeks ontspanningsoefeninge wat u kan oefen om volledige verstandelike ontkoppeling te bewerkstellig:
  • Fisiese verslapping van die sintuie: soek na 20 "iets op 'n afstand van twee of meer meter. Rustig, passief, met die gedagte gesentreer op wat gesien word asof dit vir die eerste keer gesien word.
  • Ontspanning van die spiere van die kop: beweeg die spiere van die voorkop 'n paar keer totdat hulle moeg is, laat hulle gaan en voel hoe hulle ontspan.
  • Veranderings in liggaamlike liggaamshouding om onaktiewe spiere tydens die studie te mobiliseer.
  • Asemhalingsoefeninge: haal diep en diep asem vir 1-2 minute.
 • As ons moeg voel tydens intellektuele werk, moenie dink dat u moeg is nie, sal u moeg word. Ontspan van moegheid, kyk eers of daar interne spanning is wat die energie benadeel, kyk of u leestegnieke goed toepas en ontspan u oë om weg te kyk. As u nog steeds nie kan werk nie, stel dit dan vir 15 of 20 minute uit, doen dan heeltemal verskillende aktiwiteite om te studeer.

Aandag en konsentrasie

Ons kan aandag definieer as die vermoë om aanhoudend op 'n spesifieke stimulus of aktiwiteit te konsentreer. 'N Aandagversteuring kan gemanifesteer word deur maklike afleiding of probleme om take uit te voer of deur op die werk te konsentreer.

Daar is twee soorte versorging:

onbedoelde: is een waarin ons nie die bedoeling het nie. Byvoorbeeld, 'n harde geluid, 'n bekende stem, 'n lig.

vrywillige: Dit is 'n keuse wat van ons kant af verg, en daarom 'n poging om die aantrekkingskrag wat ander stimuli teenoor ons uitoefen, te vermy. Hierdie tipe aandag is noodsaaklik om prestasies tydens die studie te verwerf.

Konsentrasie is die langdurige handhawing van aandag. Werk op vyf punte om die aandagspan te verhoog:

 • Oefen die wil en belangstelling in die studie uit, dit wil sê, wees gemotiveerd daarvoor. Dink gereeld waarom u studeer, vind die konkrete nut wat u nou kan doen, keer terug na die taak sonder om senuwees te help om die wil te versterk.
 • As u persoonlike aangeleenthede behoorlik hanteer, kan dit op twee maniere gedoen word: skryf dit neer en stel hulle aandag na die studie uit, of, as dit 'n belangrike of irriterende saak is, neem dit 15 minute om daaroor na te dink en dan weer terug na die studie.
 • Raak opgewonde oor wat u doen, met inagneming van die krag van gedagtes, sodat hulle positief moet wees oor die taak sodat ons gemaklik kan voel.
 • Probeer om fisies en sonder spanning te bly as u studeer.
 • Doen spesifieke oefeninge om aandag te verbeter. Byvoorbeeld: tel al 'a' van 'n bladsy van 'n boek met inagneming van die tyd wat dit neem om dit te doen. Kyk 'n oomblik na enige voorwerp om dit in die fynste besonderhede te onthou. Teken dit sonder dat die model probeer om die akkuraatheid van die besonderhede te bepaal.

Leer

Om iets te leer, beteken om 'n verandering in ons kennis en manier van dink oor 'n spesifieke saak, met relatiewe permanensie, en dit kan nie net aan die persoon se ontwikkelingsproses toegeskryf word nie. Dit hang af van persoonlike omstandighede en die evolusionêre oomblik waarin u is.

Daar is vier basiese voorwaardes om optimale leer te bewerkstellig:

 • Wil leer, vrywillig en vrylik.
 • Wees gemotiveerd om te leer, weet wat die poging is, en wees bereid om dit te doen.
 • Beskik oor 'n metode wat kennis stelsel.
 • Versprei tyd op die regte manier om dit onnodig te vermors.

Ons moet ook weet dat daar 'n aantal wette oor die funksionering van leer:

 • Gelykvormigheid: 'N Beeld ontlok diegene wat daarby lyk.
 • Kontraswet: 'N Beeld ontlok die teenoorgestelde.
 • Kontinuiteitswet: 'N Beeld ontlok 'n ander een in die ruimte of tyd.
 • Wet op intieme verhoudings: 'N Beeld ontlok ander wat daarmee verband hou.
 • Belangstellingswet: 'N Beeld is sterk gekoppel aan 'n effek as die emosie wat dit voel aangenaam is.

Hoe meer ons dit wat ons leer met hierdie wette verband hou, hoe meer sal ons dit behou.

Om later te weet hoe om die data wat ons geleer het, te kombineer, te integreer en te onttrek, is dit nodig om 'n sintese daarvan te skep. Hiervandaan ontstaan ​​enkele geestelike wette wat nodig is om tydens die studie in werking te stel en is:

 • Effektiewe wet: probeer om aangename gevoelens te koppel aan alles wat met die studie verband hou, want dit sal beter onthou word.
 • Oefenwet: Deurlopende herhaling en oorsig maak die verband tussen die elemente wat bestudeer is baie sterk, wat die vergeetagtigheid aansienlik verminder.
 • Predisposition of end Law: sodra 'n doel aanvaar is, word die pad na dit aangenaam, daarom moet ons ons doelstellings in die studie soveel as moontlik uitklaar.

Die geheue

die geheue Dit word gedefinieer as die geestelike vermoë om te bewaar en te ontlok hoeveel mens geleef het. Dit is 'n baie ingewikkelde psigiese verskynsel waarin elementêre psigisme (spore wat sensasies in die senuweesweefsel agterlaat), superieure senuweeaktiwiteit (die skep van nuwe senuweeaansluiting deur herhaling, dit wil sê gekondisioneerde reflekse) en die konseptuele stelsel in die spel kom. of intelligensie self. Dit is 'n spesifieke menslike aktiwiteit in soverre dit die erkenning van die verlede as 'n beeld van die verlede behels.

Geheue is nou verwant aan belangstelling en aandag, sowel as aan die korrekte werking van die brein. Dit is noodsaaklik vir die lewe, want daarsonder sou die bestaan ​​ontwikkel in 'n huidige leemte van betekenisse.

Die effektiwiteit van geheue hang af van die volgende faktore:

 • Fisiese faktore: Dit sluit 'n gebalanseerde dieet, voldoende rus en behoorlike asemhaling in.
 • Psigiese faktore: Wees realisties in ons doelwitte en aspirasies, beheer denke en hanteer probleme en los dit op.
 • Intellektuele faktore: Daar moet werklike motivering en belangstelling wees om te leer om die data te verstaan.

Om die memoriseringsproses te vergemaklik, kan ons die volgende wenke gebruik:

 • Assosiasie van idees: beteken om die data in eenhede met betekenis te organiseer, volgens 'n algemene basiese beginsel te groepeer, want op hierdie manier sal die een idee 'n ander oproep.
 • Hersien die materiaal: Sit ons eie struktuur op die materiaal, sorg dat hierdie struktuur toepaslik is vir die inhoud en gebruik ons ​​sensoriese vermoëns op 'n onderling verbonde manier.
 • Fragmenteer die materiaal: Die materiaal wat gememoriseer moet word, moet in eenhede gefragmenteer word, wat beteken dat ons een vir een sal memoriseer. As ons klaar is, sal ons die gefragmenteerde globalisering maak.
 • Gebruik die belangstelling van die stimulus: Nuuskierigheid en ware belangstelling in 'n onderwerp. Die afwesigheid van senuwees en die vermyding van sinlose memorisering sal help om die memoriseringsproses effektief te maak.
 • Gereelde herhaling: Dit is die beste manier om die sterkte van die stimulus te waarborg.
 • Persoonlike eienskappe: Die bedoeling om te leer en die wil om te assimileer is nodig, so dit is gerieflik dat ons studies saamval met ons persoonlike smaak.
 • Mnemoniese reëls: 'N Mnemoniese reël is 'n eenvoudige stelsel wat gebruik word om data, name, getalle, ens. Te onthou.

U mag belangstel:

Hoe om notas in die klas te neem

Bestudeer boeke en aantekeninge

Video oor studietegnieke: breinkaarte

Teken in op ons YouTube-kanaal


Video: DIE BESTE #Apokalypto CLAN BEWERBUNG ! APOKALYPTO BEWERBUNG. Sytrus (September 2021).