Kommentaar

Wat is mikromachismes en hoeveel tipes is daar?

Wat is mikromachismes en hoeveel tipes is daar?

As ons oor praat machismo of diskriminasie, is ons geneig om te wys op belangrike feite oor seksistiese ongelykheid wat nuus oorstroom; baie voor die hand liggende feite soos seksistiese geweld of ekonomiese of arbeidsongelykheid.

Onder hierdie baie sigbare handelinge is daar 'n seksistiese kulturele basis baie gevestig in die dieptes van ons sosiale gedrag wat versigtig gly in ons daaglikse gedrag, soms amper onbeholpe. 'N subtiele diskriminasie wat deel uitmaak van kulture gebaseer op ongelykheid en wat nie net mans nie, maar ook vroue begaan, met implisiete normatiewe basisse van naasbestaan ​​neerlê wat sal beïnvloed hoe beide geslagte moet optree en wat hul rolle, beperkings en geleenthede. Hierdie ongelyke kulturele basis word uitgelig deur daaglikse gedrag wat bekend staan ​​as: mikromachismes, 'n konsep wat in 1990 deur die psigoterapeut Luis Bonino geskep is.

Waaruit bestaan ​​mikromachismes?

Die mikromachismes is daaglikse gedrag wat mans sowel as vroue ten volle aanvaar het en dat, hoewel dit subtiel en skadeloos is, 'n kulturele ongelykheid belig tussen geslagte wat impliseer die houdings wat albei moet aanneem.
Amnesty International wys op mikromachismes as die basis van 'n piramide van geslagsongelykheid waarin die moorde en die mees sigbare punt sou wees geslagsgeweld. Die basis van hierdie piramide sou bestaan ​​uit waardes wat op 'n baie diep manier gevestig is en wat die hele netwerk van seksistiese gedrag handhaaf. Hierdie waardes word weerspieël in algemene en nie so sigbare gedrag wat terugvloei uit hierdie ongelykheid nie: mikromachismes.

Tipes mikromachismes

Mikromachistiese gedrag kan in vier soorte verdeel word:

1. Nutsmikromachismes

Dit is die maklikste soort seksistiese diskriminasie om te identifiseer en verwys na die implisiete aanname dat huishoudelike take, soos serwituut of tuisversorging en die mense daarin, inherent is aan die vrou.

Dit word op 'n baie subtiele en outomatiese manier gedemonstreer. Alhoewel daar baie gevalle is waarin die mens letterlik sekere dienste eis of openlik bestel, kom die feit meestal implisiet voor deur outomatiese gedrag.

Dit is die geval van huise waarin, byna onbewustelik, die man delegeer alles wat te make het met die daaglikse onderhoud van die huis aan die vrou, bloot met die feit dat hulle 'n passiewe houding teenoor hulle toon, en outomaties aanvaar dat dit nie ooreenstem nie.

Soms kan hierdie houdings hulself vermom as implisiete 'aanbiedinge' wat gebaseer is op 'n fiktiewe wederkerigheid wat ongelyk bly, byvoorbeeld, die man doen daagliks 'n aksie vir die gesin, soos om die aankoop te doen en aanvaar dat die vrou die res moet doen van noodsaaklike handelinge in die huis as 'n 'billike' reaksie.

Bevestigings soos “ek help jou”, in plaas van “ek doen dit” of “dit stem ooreen met my,” is ook diskriminerende gedrag in die nutitêre sin. Na een gedrag wat op klandisiewaarde gebaseer is, is daar 'n duidelike stelling: "Alhoewel hierdie taak aan u behoort, sal ek 'n daad van goeie trou uitvoer om u te help om dit te voltooi."

2. Undercover mikromachismes

Hierdie tipe gedrag is subtieler, aangesien dit 'n baie indirekte doelstelling verberg: om skuldgevoelens en waardeloosheid by vroue te skep. Dit kom voor deur gedrag wat oënskynlik die teenoorgestelde soek, soos oormatige vaderskap, onskuldige speen wat soek bespotting of vernedering van vroue, emosionele manipulasie, dubbele boodskappe, bedrog, ongemagtiging of misbruik van vertroue, onder andere.

'N Baie algemene gedrag is om 'n vrou te beskuldig dat sy' histeries 'of' te emosioneel 'is as sy 'n onenigheid as 'n woede toon, iets wat in 'n man moontlik gerespekteer en toegejuig sou word, maar in die geval van vroue , word gebruik vir bespotting, wat hom laat verstaan ​​dat sy gedrag te wyte is aan sy emosionele en irrasionele houdings.

Hier kan ons ook gedrag vind soos die beroemde 'mansplaining' en 'manspreading':

  • mansplaining: Die eerste verwys na 'n Angelsaksiese konsep wat in Spaans vertaal word, kan iets soos "machoexplicación" beteken. Dit is die daad waarin die man verduidelik en onderbreek die vrou se toespraak op 'n paternalistiese en neerbuigende manier, selfs al is die vrou 'n kundige op die gebied van diskoers. Hierdie term is deur die skrywer Rebecca Solnit geskep in haar boek: Men Explain Things to Me en is gebore uit 'n regte anekdote waarin sy op 'n partytjie onderbreek word deur 'n man wat die inhoud verduidelik van 'n boek op 'n neerbuigende manier, 'n boek wat sy self geskryf het, hoewel hy nie weet nie. "Dit is 'n algemeen aanvaarde waarheid dat elke vrou wat 'n opinie het, iemand nodig het om dit reg te stel," noem Solnit die teks met trots en vooroordeel.
  • manspreading: Dit is die laaste tyd 'n baie opmerklike term wat in Castiliaans iets soos "machoesparcimiento" beteken. Dit dui op 'n gedrag van die indringing van die openbare ruimte deur die liggaamshouding van 'n man wat gebaseer is op sy bene wat die uitheemse ruimte oormatig beset, en dat dit meer is as om diegene wat daar sit te pla, volgens hierdie konsep, 'n daad wat op 'n subtiele manier wys dit dat die man die dominante eienaar van die ruimte is, iets wat as 'n vrou dit doen, dit 'n groot verwerping sou veroorsaak, soos die volgende video probeer wys:

3. Krismikromakismes

Hierdie soort mikro-toerusting kom voor wanneer die vrou verkry 'n groter mag in haar lewe of behaal 'n soort sukses. Hierna kan die man wat hierdie soort gedrag oefen, geneig wees om 'n giftige houding uit te voer, en die vrou meer beheer onwerklike ondersteuning of sterk vervreemding en slagoffer ten einde vroue te blameer van 'n sukses wat in sy interne jurisdiksie nie aanvaar dat dit met haar moet ooreenstem nie.

'N Voorbeeld hiervan is die vrou wat 'n nuwe pos kry en tuis daarvoor ondervra word, aangesien haar vermoëns as moeder aangetas sal word en haar met skuldgevul sal word as sy hierdie werk aanvaar.

4. Dringende mikromakismes

Dit is die soort gedrag waarin die mens verkeer vermy vroue en skakel hul gevoel van outonomie uit deur 'n fisiese, ekonomiese of persoonlike mag. In hierdie soort gedrag kan die man die vrou ekonomies beheer, en ook sy tyd en ruimte rondom homself binnedring, sodoende kommunikasie verminder en die egpaar intimiteit opdwing.

Die doel van hierdie tipe gedrag is om te bereik die vrou verloor selfvertroue en pas aan by die redenasie van die manwat hom min ruimte laat vir sy eie redenasie en outonomie.

Niemand is vrygestel van die lyding van dade wat op mikromachisme gepleeg is nie: Pirouette, 'n onbekende vrou in 'n openbare plek, kritiek onder vroue teenoor 'n ander vrou vir die uitvoering van 'ongewone gedrag volgens haar rol', soos om nie moeders of aantrek te wees nie of anders dink, die menings en idees van 'n vrou bevraagteken of haar selfs bespot, 'n seun meer motiveer om tegniese take in die skoolomgewing te verrig, tuis te kom in 'n slegte bui en in stilte 'n spesifieke huishoudelike gedrag van 'n vrou te eis ... baie voorbeelde wat die situasie van minderwaardigheid waarin vroue al eeue was, beklemtoon en steeds baie diep in die samelewing gevestig is. Om ons in te lig, op te voed en te werk om hierdie gedrag en hul sielkundige basis op te spoor, is 'n noodsaaklike taak vir die bevordering van regverdiger gemeenskappe.

Skakels van belang

Hoe om mikromachismes te identifiseer. Ana Requena Aguilar. 2012. //laaventuradeaprender.educalab.es/documents/10184/70265/Guia-LADA_Como-identificar-los-micromachismos.pdf

7 Onbedagsaam seksistiese dinge wat vroue elke dag hoor. Julie Zellinger 2015. //mic.com/articles/115904/7-everyday-things-that-are-only-said-to-women#.ENj4mFg56.

Mikromachismes, 'n stil en subtiele machismo. Lula Gomez //www.mujeresenred.net/spip.php?article2190