Kommentaar

Beroepspsigoterror en mobbing, waaruit bestaan ​​hulle?

Beroepspsigoterror en mobbing, waaruit bestaan ​​hulle?

Word u keerdatums of onredelike werklas toegewys? Is u geïgnoreer of uitgesluit van verskillende werksaktiwiteite waarin u moet deelneem? Waardeer u voortdurend die werk wat u doen, sowel as u persoon met opmerkings of selfs gebare? As u op een van die vrae ja geantwoord het, kan u 'n slagoffer wees van werk psigoterror of mobbing, aangesien 2 uit elke 3 werkers wat deur hierdie probleem geraak word, nie bewus is daarvan dat hulle geraak word nie. Dit is die moeite werd om te noem dat daar 'n groot verskil is tussen sielkundige teistering en die ekstra druk wat 'n outoritêre baas aan sy werkspan kan uitoefen om gehalte, produktiwiteit te verhoog of om die sperdatums betyds te bereik.

Iñaki Piñuel en Zabala het in 2002 'n ondersoek gerig na geweld in die werkplek, genaamd Cisneros-barometer (Individuele vraelys oor psigoterror, Ninguneo, stigmatisering en verwerping in sosiale organisasies). In die Cisneros II is 'n topografie en hiërargie van die gereeldste gedrag van arbeid teistering in die “mobbing ”. ook weerspieël die resultate rakende statisties beduidende skade aan liggaamlike en sielkundige gesondheid onder die slagoffers van geweld in die werkplek, Dit is dus 'n misdaad wat dikwels nie sigbare spore agterlaat nie, tensy dit progressief agteruitgaan, aangesien dit spore op die slagoffer en veral sy gesondheid kan agterlaat, aangesien dit oor die algemeen skadelik is vir die 'biopsigososiale welstand'.

inhoud

 • 1 Wat is mobbing en hoe hou dit verband met beroepspsigoterror?
 • 2 Karakterisering van die organisatoriese psigoterroris en sy slagoffers
 • 3 6 Stappe om werkpsigoterror te oorleef

Wat is mobbing en hoe hou dit verband met beroepspsigoterror?

Die "teisteringDit is gedefinieer deur Heinz Leymann (1980), dit bestaan ​​uit 'n vyandige en onetiese kommunikasie binne die werkkonteks, dit impliseer 'n reeks stelselmatige teistering en teistering, gereeld en aanhoudend, ten minste een keer per week en oor 'n periode. verleng (minimum vir ses maande). Die sweep kan deur een of meer individue uitgevoer word, gewoonlik teen 'n onderwerp, wat, geleidelik word hy gemarginaliseer tot 'n situasie van eensaamheid en langdurige hulpeloosheid. Die omgewings waarin arbeidspsigoterror bevoordeel word, is in werksomgewings waar 'n voortdurende stryd van werknemers bestaan ​​om hul posisie te behou of waarin outoritêre leierskapstyle oorheers.

Dit word deur die Verenigde Nasies (VN) as 'n openbare gesondheidsprobleem beskou, word deur die Internasionale Arbeidsorganisasie (ILO) gekenmerk. en ons kan dit in verskillende kriminele kodes van sommige lande vind, dit word onder verskillende aspekte deur die howe erken, aangesien die skadevergoeding in die sosiale jurisdiksie gekanaliseer word: onder meer kwytskelding van die kontrak, onbehoorlike ontslag en oorweging van werkongelukke.

Beroepspsigoterror het die sielkundige agteruitgang van die persoon as gevolg van intimidasie, intimidasie, minimalisering, intellektuele en emosionele verbruik van die slagoffer, om dit uit die pos, uit die organisasie te elimineer of bloot om die behoefte van die teisteraars te beheer en aan te val; teisteraars probeer gebruik maak van enige organisatoriese geleentheid soos burokratisering, interne herorganisering en kostebesnoeiing, byvoorbeeld om hul frustrasies, vyandige impulse en psigopatologiese neigings af te laai; sodat die slagoffer vrywillig die besluit neem om op te hou werk.

Beroepspsigoterror het 'n hoër voorkoms by tydelike of tydelike werkers as onder diegene wat permanente kontrakte het, gewoonlik eindig dit met die vertrek van die persoon uit die organisasie, maar ander kere het dit meer ernstige gevolge omdat dit 'n invloed op die gesondheid kan hê, Van die gereeldste simptome kan ons vind: voortdurende spanning-sindroom (SEC), hoofpyn, slapeloosheid, vrees, angs, angskrisis, sowel as chroniese spanning en moegheid. lei tot depressie en eindig in selfmoordpogings of voltooide selfmoord, Hoe merk die ondersoeke op?

Wat is morele teistering in die werkskonteks? Marie-France Hirigoyen (1999) omskryf dit as: “enige beledigende gedrag, wat die volgende kan insluit: woorde, gebare, houdings, gedrag en geskrifte wat die persoonlikheid, waardigheid of integriteit van 'n werker kan bedreig, hetsy liggaamlik of psigies, wat hul werk kan benadeel of hul werksomgewing kan benadeel ”.

Beroeps sielkundige teistering kan soos volg geklassifiseer word:

 1. Aktief of kommissie: Dit manifesteer deur beledigings, skree, valse beskuldigings, vernederings in die openbaar en / of privaat, sowel as indringers en struikelblokke in die werk, wat kan veroorsaak dat die werknemer die doeltreffendheid, kwaliteit en produktiwiteit daarvan verminder.
 2. Standaard of passief: dit kan gesien word deur verbod of hindernisse in die toegang tot inligting wat nodig is om hul werk uit te voer, 'n gebrek aan nodige ondersteuning vir die werker, vermindering of onderdrukking van opleiding, kommunikasie met die werknemer ontken word, beperkings op die gebruik van materiaal en / of toerusting , onder andere.

Karakterisering van die organisatoriese psigoterroris en sy slagoffers

Hoe gaan dit met mense wat teistering op die werkplek het? Verskillende ondersoeke het 'n persoonlike en professionele profiel gemaak van moontlike slagoffers van beroepspsigoterror. Van die tipiese kenmerke is: mense met 'n hoë etiek, eerlikheid en gesindheid, sowel as 'n hoë sin vir geregtigheid, outonome, onafhanklike en met inisiatief, hoogs opgelei deur hul intelligensie en vaardighede, is hulle gewoonlik gewilde mense, met charisma om groepe te lei en met 'n hoë empatiese vermoë, sensitiwiteit, begrip van ander se lyding en belangstelling in die ontwikkeling en welstand van ander, met baie bevredigende persoonlike of gesinsituasies en positief, staan ​​uit vir hul professionele glans en as mense.

U mag belangstel: Wat is talent? Klein gids om personeel te werf

In 'n opname wat aan die Universiteit van Alcalá (2001) gedoen is, word aangedui dat Die agente van afknouery is gewoonlik die base: in 46% van die gevalle, terwyl stalkers tussen vennote en ondergeskiktes 44% van die gevalle verteenwoordig. Die psigiese probleme van die meeste oortreders is psigopatiese gedrag, paranoïede wanorde en narsissistiese persoonlikheid, asook diep gevoelens van onvoldoendeheid en frustrasie, wat veral weerspieël word in hul minderwaardigheidskomplekse.

Dit is te verstane dat hulle by sulke skaduwees dit byna ondraaglik vind om in hul werksomgewing so 'n 'helder' persoon in verskillende lewensaspekte te vind, en daarom probeer hulle dit verdof en ten alle koste van die helderheid daarvan afskakel, het Otto Kernberg gesê Die megalomanie van die narcis gehoorsaam sterk gevoelens van afguns, vrees, ontbering en woede; Daarom word aanbeveel dat teisteraars sielkundige hulp ontvang om hul emosionele gesondheid te verbeter en te voorkom dat hulle ander werkers aanval. Periodiek sielkundige evaluering vir leiers in organisasies en werknemers, sowel as die gevalle wat dit benodig, na sielkundige ingryping, kan dien as 'n goeie maatreël om 'n goeie werksomgewing te handhaaf.

Beroepspsigoterror begin meestal met 'n geheime en bewuste resolusie of met 'n onbewuste houding aan die kant van die staatmaker om die slagoffer te ondermyn en te vermoor met hul optrede en om sielkundige geweld daarteen te gebruik. liggaamlik of seksueel

Die ontwikkeling van beheerstelsels en inligtingstegnologie in die algemeen vergemaklik dit neomanagers Hulle kan meer beheer en byna absolute beheer uitoefen oor elk van die bewegings wat hul ondergeskiktes uitoefen as hulle wil, dit kan 'n sensasie van toesig, monitering en Machiavelliaanse beheer veroorsaak, veral as leiers psigopatologie aanbied, kan hierdie faktore belemmer werker wat sinvolle en kreatiewe werk doen, waardeur die goddelose base 'n ander middel en regverdiging kon vind om hul vyandigheid te ontlaai.

U mag belangstel: Emosionele broosheid, wat dit is en hoe om dit te hanteer

6 stappe om werkpsigoterror te oorleef

Dit is begryplik dat u in die hoek kan voel, want hoewel u miskien dikwels verskrik wil weghardloop, miskien het u die werk nodig, en daarom het u soveel geduld, onthou dat ons baie keer nie sekere situasies kan verander nie, maar ons kan die houding kies waarmee ons staar hulle in die gesig, teisteraars probeer dikwels om baie van u omstandighede te beheer en beweeg hulle om nie van hul slagoffers te verskil nie, Moenie u krag, energie en innerlike heerskappy prysgee nie: U kan weer beheer oor u dade neem.

 1. Identifiseer die probleem, sowel as die gewone verloop van sielkundige teistering, begin om hom met die naam te noem en vind soveel moontlik uit oor die saak.
 2. Emosionele deaktivering. Vermy reaksie op die aanvalle met u emosionele kant: inasem en "aktiveer" u rasionele sy deur uit te asem "Laat gaan'Die gewaarwordinge wat u balans kan verander.
 3. Maak 'n inventaris van u eie reaksies, beide sielkundig en fisiologies, en bepaal hoe dit u benadeelspesifiek angs, woede en gevoelens van gestremdheid, spesifiseer hoe hierdie gedrag u verhinder om 'n effektiewe reaksie te ontwikkel en hoe u 'n meer aanpasbare probleem kan opbou.
 4. Ontwikkeling van die reaksie op sielkundige teistering deur middel van ekstrojeksie. Valse beskuldigings en taktieke Machiavels, kan u die akte van beskuldiging verwerp sonder om uself te aanvaar of te regverdig, bloot deur middel van 'n ekstro-reaksie van die beweerde skuld.

Ekstrojeksie is die bewuste en rasionele reaksie van die slagoffer deur nie die verantwoordelikheid te aanvaar vir vae of onbepaalde dade nie, of om gemanipuleer te word deur generiese beskuldigings, meestal onbedrewe, of toegelaat word om skuldgevoelens of skaamte te ontwikkel nie, laat staan ​​nogal perverse morele attensies”(Viana Tejedor en Gil Ruíz, 2003).

 1. Werk aan versterk u selfbeeld, u selfgeldende vaardighede en u talente. U kan die hulp van 'n sielkundige soek om dit te oorkom. As oormatige angs in u voortduur, kan hulle u voorsien van tegnieke om stres en angs te hanteer.
 2. Integrasie in die lewensbelangrike perspektief. Neem 'n meer buigsame benadering tot die lewe en 'n breër wêreldbeskouing van dinge, bevry u van die wrok en wrok wat u kon veroorsaak het as gevolg van die misbruik wat u ontvang het, en fokus u energie daarop om u eie talente te laat skyn en saam met ander te werk; Onthou dat werk slegs een aspek van u lewe is, miskien is die persoon wat u teister die middelpunt van sy lewe as gevolg van sy persoonlike tekortkominge wat hy openbaar met sy vyandige en beledigende gedrag.

U mag belangstel: Loslaat: 'n proses van verandering en bevryding

Konrad Lorenz het die teistering soos "die aanval van 'n koalisie van swak lede van dieselfde spesie teen 'n ander individu wat sterker is as hulle.”

Mense wat op hierdie manier beheer probeer uitoefen oor ander en wat soveel hulpbronne gebruik om iemand te verwoes, is dit deels omdat hulle self nie baie aspekte van hul lewe kan beheer soos wat hulle wil nie, hulle is gewoonlik mense wat so ontevrede is oor verskillende aspekte daarvan. , so dit pla hulle om ander te sien ontwikkel en skyn. Epictetus het gesê dat: “die afguns Hy is die teenstander van die gelukkiges. ” Dus, as u aan die profiel van die slagoffers van psigoterror voldoen, is dit omdat u sekerlik baie talente het, dan sal u moet leer om hierdie teëstander wat baie suksesvol is onder mense en moenie toelaat dat die skaduwees van ander u lewe blus en u potensiaal versmoor nie.

U mag belangstel: 80 wonderlike talentfrases

Gevolgtrekking

Arbeidspsigoterror is 'n bedreiging in die post-industriële era vir lande wat nie gereed is om die basiese regte van werkers te beskerm nie, aangesien dit die werkende bevolking kan verminder, aangesien dit 'n opkomende patologie is. Dit is die reg van die werker dat daar by die uitvoering van hul werk geen fisiese of sielkundige skade is nie, veral as hulle ernstig kan raak of selfs in die dood kan eindig, dit 'n etiese en politieke vereiste moet wees om hierdie regte te kan waarborg.

Dit is 'n duidelike en groeiende behoefte om werksomstandighede te verbeter ten einde psigososiale risiko's te voorkom wat skadelik is vir die geestesgesondheid van werkers. Opgeleide gesondheidswerkers kan slagoffers van beroepspsigoterrores lei om die las van emosionele lyding wat hulle ervaar, sowel as die risiko's vir hul emosionele balans wat dit inhou. Sielkundige evaluering word periodiek vir lede van organisasies voorgestel; Sielkundiges wat op hierdie gebied opgelei is, kan ondernemings strategieë bied om die werksomgewing te verbeter.

Links

Elektroniese verwysings

 • Leymann, H. (1986). Mobbing, die vervolging au travail. Parys: Seuil.
 • Piñuel, I. (2004). Neomanagement. Giftige base en hul slagoffers. Madrid: Aguilar.
 • Zapf, D., Knorz, C. en Kulla, M. (1996). Oor die verwantskap tussen beweeglike faktore en posinhoud. European Journal of Work and Organizational Pychology, Vol 5, No. 2 215-239.