Kortliks

Paranoïede persoonlikheid, agterdog tot die uiterste

Paranoïede persoonlikheid, agterdog tot die uiterste

Mense met Paranoïede persoonlikheidsversteuring word oor die algemeen gekenmerk deur 'n algemene wantroue-patroon en agterdog teenoor ander. 'N Persoon met paranoïese wanorde glo byna altyd dat ander se motiewe verdag of selfs kwaadwillig is.

inhoud

 • 1 Kenmerke van die paranoïese persoonlikheid
 • 2 Simptome van paranoïede persoonlikheidsversteuring
 • 3 Oorsake van paranoïede persoonlikheidsversteuring
 • 4 Behandeling van paranoïede persoonlikheidsversteuring

Kenmerke van die paranoïese persoonlikheid

Individue met hierdie versteuring dink sterk na dat ander mense wil uitbuit, skade berokken of mislei, selfs al is daar geen bewyse om hierdie hipotese te ondersteun nie. Alhoewel dit heeltemal normaal is dat ons almal 'n sekere mate van "paranoia" het oor sekere situasies in die lewe (soos kommer oor 'n dreigende ontslag by die werk, of dat u baas u slegter behandel as ander, ens.) , mense met paranoïede persoonlikheidsversteuring neem dit tot die uiterste, wat feitlik alle terreine insluit, hetsy professionele, sosiale of selfs familie.

Dit is eerlikwaar moeilik om met vakke met paranoïede persoonlikheidsversteuring oor die weg te kom en het dikwels probleme in hul hegte verhoudings. Hul vermoede en buitensporige vyandigheid kan met talle argumente uitgespreek word, in die vorm van herhalende klagtes, of ook met rustige onverskilligheid, hoewel dit blykbaar vyandig is. Omdat hulle hipervigilant is, aangesien hulle op soek is na moontlike bedreigings, kan hulle op 'n buitengewone voorbehoude manier optree, beskerm hulle hulself en dit lyk asof hulle 'koue' mense is sonder gevoelens. Dit kan voorkom asof hulle baie objektief, rasioneel en nie emosioneel is nie, aangesien hulle geneig is om weinig toegeneentheid te toon met vyandige uitdrukkings, hardkoppigheid en sarkasme. Die strydige en verdagte aard daarvan kan 'n vyandige reaksie by ander uitlok, wat paradoksaal genoeg dien om hul oorspronklike verwagtinge te bevestig.

Aangesien individue met paranoïede persoonlikheidsversteuring vertroue in ander het, hulle het 'n buitensporige behoefte om selfonderhoudend te wees en 'n sterk gevoel van outonomie. Hulle moet ook 'n groot mate van beheer hê oor diegene rondom hulle. Hulle is dikwels rigied, krities teenoor ander en kan nie saamwerk nie, en hulle het baie probleme om enige soort kritiek te aanvaar.

Hierdie onaangename afwyking lei gewoonlik tot angs, sosiale agteruitgang, werk en ander funksioneringsareas wat ly. Die persoonlikheidspatroon van hierdie proefpersone is stabiel en blywend, en die aanvang daarvan dateer uit die vroeë volwassenheid of adolessensie.

Simptome van paranoïede persoonlikheidsversteuring

Paranoïede persoonlikheidsversteuring word, soos ons reeds gesien het, gekenmerk deur 'n algemene wantroue en agterdog teenoor ander, op so 'n manier dat hul motiewe as kwaadwillig geïnterpreteer word. Dit kom voor in 'n verskeidenheid kontekste, wat vier (of meer) van die volgende moet insluit:

 1. Wantroue en algemene agterdog vanaf die begin van volwassenheid, sodat die voornemens van ander geïnterpreteer word as kwaadwillig, wat in verskillende kontekste voorkom, soos aangedui deur vier (of meer) van die volgende punte:
  1. Jy vermoed, sonder voldoende basis, dat ander daarby sal baat, hulle skade berokken of hulle sal mislei
  2. Kommer oor ongeregverdigde twyfel oor lojaliteit of getrouheid van vriende en vennote
  3. Onwilligheid om te vertrou in ander uit ongeregverdigde vrees dat die inligting wat hulle deel teen hulle gebruik sal word
  4. In die onskuldigste waarnemings of feite kyk na verborge betekenisse wat vernederend of bedreigend is
  5. Hou 'n lang wrokMoet byvoorbeeld nie beledigings, beledigings of spottery vergeet nie
  6. Waarnemende aanvalle op sy persoon of na sy reputasie dat hulle nie vir ander sigbaar is nie en dat hulle geneig is om met woede of teenaanval te reageer
  7. Verdagte herhaaldelik en onregverdig dat u eggenoot of lewensmaat ontrou is
  8. Hierdie funksies verskyn nie uitsluitlik in die loop van 'n skisofrenie nie, 'n gemoedsversteuring met psigotiese simptome of ander psigotiese afwykings en is nie te wyte aan die direkte fisiologiese gevolge van 'n mediese siekte nie.

Paranoïede persoonlikheidsversteuring word oor die algemeen nie gediagnoseer as 'n ander psigotiese afwyking reeds in die vak gediagnoseer is nie, soos skisofrenie of a bipolêre versteuring of depressie Met psigotiese eienskappe.

Aangesien persoonlikheidsversteurings gewoonlik 'n langdurige en stabiele gedragspatroon met verloop van tyd het, word hulle meer gereeld in volwassenheid gediagnoseer. Dit is selde dat dit in die kinderjare of tienerjare gediagnoseer word, aangesien 'n kind of adolessent voortdurend ontwikkel, persoonlikheidsveranderings en volwassenheid ontwikkel. As dit egter by 'n kind of adolessent gediagnoseer word, moet die eienskappe minstens een jaar aanwesig wees.

Paranoïede persoonlikheidsversteuring kom meer gereeld voor by mans as by vroue, en kom tussen 2,3 en 4,4 persent voor in die algemene bevolking.

Die oorsake van paranoïede persoonlikheidsversteuring

Eintlik is dit nog nie bekend wat paranoïede persoonlikheidsversteuring veroorsaak nie. Daar is baie teorieë oor die moontlike oorsake van paranoïede persoonlikheidsversteuring. Die meeste professionele persone stem saam oor a biopsigososiale model van oorsaaklikheid, dit wil sê, die oorsake van is waarskynlik te wyte aan biologiese en genetiese faktore, sosiale faktore (byvoorbeeld hoe 'n persoon in sy vroeë ontwikkeling met sy familie en vriende en ander kinders omgaan), en sielkundige (Die persoon se persoonlikheid en temperament, gevorm deur hul omgewing en aangeleerde vaardighede om stres te hanteer).

Dit dui daarop dat geen faktor verantwoordelik is nie, maar dat dit die ingewikkelde en waarskynlik verweefde aard van die drie faktore is wat belangrik is. As 'n persoon hierdie persoonlikheidsversteuring het, dui navorsing daarop dat daar 'n effense toename in die risiko vir hierdie afwyking is wat aan hul nasate oorgedra word.

Behandeling van paranoïede persoonlikheidsversteuring

Die behandeling van paranoïede persoonlikheidsversteuring behels gewoonlik psigoterapie op lang termyn by 'n terapeut wat ervaring het met die behandeling van hierdie tipe persoonlikheidsversteuring. Medikasie kan ook voorgeskryf word om te help met spesifieke kommerwekkende en verswakkende simptome.

Psigoterapie

Soos met die meeste persoonlikheidsversteurings, is psigoterapie die belangrikste keuse. Individue met paranoïede persoonlikheidsversteuring kom egter selde voor vir behandeling. Dit moet ons nie verbaas nie, want hulle glo dat hulle geen probleem het nie, maar dat dit die ander is wat teen hulle saamspan.

Die terapie wat klem lê op 'n eenvoudige, kliëntgesentreerde benadering tot ondersteuning, aangesien dit die beste is vir die pasiënt om selfvertroue te kry, hoewel dit redelik moeilik is om te bereik. Vroeë terminering by hierdie pasiënte is dus gereeld. Namate die terapie vorder, sal u waarskynlik meer begin vertrou. Dit is toe dat hy van sy vreemdste paranoïese idees begin onthul. Die terapeut moet baie versigtig wees om die balans te vind tussen objektief te wees met die terapie en om hierdie gedagtes oor die onderwerp te respekteer, om nie vermoedens te wek en nie weer te wantrou nie. Dit is 'n moeilike balans om te handhaaf, selfs nadat 'n goeie werksverhouding ontstaan ​​het.

Alle dokters en geestesgesondheidspersoneel wat kontak het met iemand wat aan paranoïede persoonlikheidsversteuring ly, moet baie bewus wees van hul omgang met hierdie individu. Subtiele grappies en verwysings na inligting oor pasiënte wek groot vermoede. 'N Konkrete en eerlike benadering sal waarskynlik die beste resultate behaal, met die fokus op die huidige lewensprobleme wat die kliënt in terapie gelei het. Dit is nie raadsaam om te diep te vra oor die lewe of geskiedenis van die onderwerp nie, tensy dit direk relevant is tot kliniese behandeling.

Die langtermynvoorspelling vir hierdie afwyking is gewoonlik nie goed nie. Mense wat aan hierdie afwyking ly, word gereeld deur hul lewens deur simptome aangetas.. Dit is nie ongewoon om hierdie mense in dagbehandelingsprogramme of staatshospitale te sien nie. Ander modaliteite, soos gesins- of groepsterapie, word nie aanbeveel nie.

Farmakologiese

Medikasie word meestal teenaangedui vir hierdie afwyking., aangesien dit onnodige vermoede kan wek wat normaalweg sal lei tot die nie-nakoming van behandeling en verlating. Medisyne wat aan spesifieke voorwaardes voorgeskryf word, moet vir so kort tyd moontlik gemaak word.

'N Angstolitiese medikasie, soos diasepamDit kan gepas wees om voor te skryf as die kliënt aan ernstige angs of opwinding ly, wat die normale daaglikse funksionering begin belemmer. 'N Antipsigotiese medikasie, soos thioridazine of haloperidol, kan gepas wees as 'n pasiënt ontbind met ernstige opwinding of psigotiese denke, wat vir homself of ander kan nadelig wees.

Persoonlike inspanning

Natuurlik is daar geen selfhelpondersteuningsgroepe of gemeenskappe vir iemand wat aan hierdie versteuring ly nie. Sulke benaderings sal waarskynlik nie baie effektief wees nie, omdat 'n persoon met hierdie afwyking waarskynlik wantrouig en agterdogtig teenoor ander is (selfs al ly hulle aan dieselfde simptomatologie) en hul motiverings. Om hierdie rede moet die poging om te oorkom die persoon self verlaat.

Verwante toetse
 • Depressietoets
 • Goldberg-depressietoets
 • Selfkennisstoets
 • Hoe sien ander jou?
 • Sensitiwiteitstoets (PAS)
 • Karaktertoets