Kortliks

Die gemaskerde figuur

Die gemaskerde figuur


In die prentjie wat regs verskyn, word twee figure getoon. Die een wat meer links op die foto verskyn, is ook weggesteek binne die figuur wat meer regs verskyn.

Kan u dit vind?

Oplossing


Video: Halloween. Trailer 1 Universal Pictures HD (September 2021).