Kommentaar

Narsissistiese persoonlikheid of TLP? Hoe om 'n verhouding teë te staan

Narsissistiese persoonlikheid of TLP? Hoe om 'n verhouding teë te staan

die Persoonlikheidsversteurings Dit word tradisioneel as versteurings in die denkpatrone, emosies en interpersoonlike funksionering verstaan, wat lei tot swak en verswakte meganismes van sosiale interaksie. Hierdie persoonlikheidspatrone word lank gesien as onveranderlike eienskappe.

Daarna is gesien dat hierdie tipe Persoonlikheidspatrone word vasgestel in die vroeë tye van die lewe, as maniere om die afwesigheid van ondersteuning of tekorte te hanteer wat verband hou met die gebrek aan gehegtheid in die kinderjare in die ontwikkeling van persoonlikheid.

In die DSM V die ranglys bevat tot tien soorte persoonlikheidsversteuring, waarvan twee is "Borderline Persoonlikheidsversteuring" en "Narcissistic Persoonlikheidsversteuring". Die algemene beskrywings lyk aanvanklik baie anders:

inhoud

  • 1 Eienskappe van BPD en narsissistiese afwyking
  • 2 Ooreenkomste tussen BPD en narsissistiese afwyking
  • 3 Verskille tussen BPD en narsissistiese afwyking

Eienskappe van BPD en narsissistiese afwyking

Persoonlikheidsversteuring van die grens

Hy is 'n onvoorspelbare, manipulerende, onstabiele persoonlikheid. Hy vrees verlating en isolasie. Leef vinnige ervarings met groot skommelinge in bui. Skakel vinnig tussen liefde en haat. Hy beskou homself en ander, alternatiewelik, as alles goed en kwaad. U buie is onstabiel en verander gereeld. Mense met persoonlikheidsversteuring van die grens het 'n herhalende patroon van onstabiliteit in interpersoonlike verhoudings.

Narsissistiese persoonlikheidsversteuring

Hy is 'n egoïstiese, arrogante, grandiose, sorgelose persoonlikheidstipe. Fantasies van sukses, skoonheid of prestasie. Hy beskou homself as bewonderenswaardig en meerderwaardig, en daarom geregtig op spesiale behandeling. Dit is 'n geestesversteuring waarin mense 'n oordrewe idee het van hul eie belang en 'n diepe behoefte aan bewondering. Mense met narsissistiese persoonlikheidsversteuring glo dat hulle beter is as ander en het min agting vir ander se gevoelens.

Ooreenkomste tussen BPD en narsissistiese afwyking

As ooreenkomste tussen beide versteurings, kan ons die twee sien dit is die resultaat van die skep van 'n verkeerde selfkonsep. Dit lei tot 'n swak of onvolledige identiteitsvorming en daaropvolgende onafhanklikheid, waarin daar 'n gesonde en veilige skeiding van ouers of versorgers moet wees, wat beteken dat u 'n selfstandige wese moet wees. Daar word geglo dat die belangrike oomblik vir hierdie fase van ontwikkeling tussen mense tussen 18 maande en 3 jaar plaasvind.

Beide narcissiste en TLP word groot met die behoefte om hulself te definieer in terme van ander mense om gewaardeer te voel. Die narcis bou 'n fasade of 'n valse persoonlikheid op wat gebaseer is op die gevoel of dit moet beter gesien word dan die ander Die narcis is afhanklik van ander om sy spesiale karakter te bevestig en soek mense en situasies wat hierdie illusie ondersteun. In teenstelling daarmee verbind die TLP 'n ander persoon met die gevoel dat hy moontlik 'n verlosser is. Die persoon met TLP poog om die waardering van ander om veilig te voel van die aflaat en sodoende die leemte daarvan te vul.

Beide gevalle het probleme om na te dink oor wat hulle voel of nodig het of wil hê en waarskynlik oneerlik sal wees deur vermyding of manipulasie, eerder as duidelik en selfgeldend. Hulle tree op met 'n onvolledige gevoel van hul effektiwiteit en kan impulsief en onvoorspelbaar wees.

Agter albei persoonlikheidsversteurings is daar 'n diepe broosheid van die ek. In situasies met ernstige spanning, word beide tipes ontbind en kan dit in wese nie-funksioneel raak.

By die narcis kan dit lei tot uiterste woede, selfs selfmoordwanhoop of sosiopatiese optrede of een of ander kombinasie hiervan. Dit is die voorbeeld van die skande magnaat of die politikus met 'n geheime fetish. Hierdie erg ontbinde grens is baie emosioneel en selfvernietigend, tot die punt dat hy of sy psigoties mag lyk. Dit is die persoon wat leer dat hulle hul lewens aan 'n klug gewy het of dat hul held voete van modder het. Die swak gevoel van self het gedisintegreer, wat 'n gevoel van vernietiging en die onvermoë om te hanteer, laat agterbly. Op 'n mildere manier word reaksies op viktimisering gegee.

Verskille tussen BPD en narsissistiese afwyking

Watter verskille kan tussen beide afwykings waargeneem word? In beginsel het die twee waarskynlik ernstige probleme met die handhawing van gesonde verhoudings. In albei is daar baie emosionele onorganisering, veral as dit kom by verwantskappe, hoewel hulle baie vinnig hulp kry en dit aanvaar.

gegee dat die twee afwykings is die gevolg van probleme met 'n gebrek aan vroeë aanhegtingDit is miskien minder belangrik om aan te dui of die persoon 'n narcis of 'n BPD is, en belangriker is om te weet wat die tipe verhouding is. Is jy altyd waaksaam en maklik woedend? Is dit onseker? Word dit gedryf deur 'n baie mededingende ego? Hierdie uitgediende "oorlewingsvaardighede" is hoofsaaklik gebaseer op die besondere aard van die vroeë trauma van die persoon, gekombineer met die ontwikkelende trajek wat gevolg het.

'N groot mate ons het almal verhoudingspatrone wat vroeg vasgestel is, maar dit kan ons veral nie in volwassenheid beïnvloed nie. Gedeeltelik sal die feit dat u 'n beduidende verhouding het in die hede u help om te leer en te groei om 'n meer realistiese en sterk selfkonsep te genereer, hetsy deur 'n individuele sentimentele verhouding.

As u iemand ken wat van hierdie simptome het, kan u nou verstaan ​​waarom 'n verhouding byvoorbeeld verkeerd geloop het. As u hul geskiedenis met hul ouers en vriende kan ken, kan u selfs 'n visie hê van hoe hierdie verhoudings verwring of problematies is. Gelukkig of ongelukkig is ons dikwels meer blind vir die verhouding wat ons in ons eie gesin gehad het as in ander.

Iemand wat nie oop is vir 'n groter bewustheid van homself en die oplossing van hierdie kwessies nie, is nie bereid om 'n verhouding te ondervind nie ernstig, maak nie saak wat u diagnose is nie. As vertrekpunt moet die persoon toegewyd wees tot groei en oop wees vir werklike verandering.

Verwysings

Amerikaanse psigiatriese vereniging Persoonlikheidsversteuring van die grens. Diagnostiese en statistiese handleiding vir geestesversteurings. 5de uitg. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing. 2013: 663-666.

Gunderson, J. (2002). Persoonlikheidsversteuring van die grens: kliniese gids. Barcelona: Ars Médica.

//www.intra-tp.com/wp-content/uploads/2017/03/Personalidades-narcisistas-.pdf

//mgyf.org/wp-content/uploads/2017/revistas_antes/V1N1/V1N1_22_32.pdf

//summa.upsa.es/high.raw?id=0000043559&name=00000001.original.pdf