Kortliks

30 filosofiese frases van Noam Chomsky

30 filosofiese frases van Noam Chomsky

Noam Abraham Chomsky (1928) is 'n taalkundige en filosoof VSA. Dit beklemtoon die bydrae daarvan tot die vestiging van kognitiewe wetenskappe uit sy kritiek op behavior van Skinner en van die grammatikas van eindige state, wat die metode bevraagteken gebaseer op die gedrag van die studie van die gees en taal wat in die vyftigerjare oorheers het.

Sy naturalistiese benadering tot die bestudering van taal het die filosofie van taal en denke beïnvloed. Hy is die skepper van die Chomsky-hiërargie, 'n indeling van formele tale wat van groot belang is in rekenaarteorie, en is ook bekend daarvoor dat hulle die 10 manipulasiestrategieë wat die meeste deur die media gebruik word.

Bekende Chomsky-afsprake

Mediamanipulasie doen meer skade as die atoombom, omdat dit die brein vernietig.

Dit is die verantwoordelikheid van die intellektuele om die waarheid te vertel en die leuens bloot te lê.

Ek was nog nooit bewus van enige ander opsie wat nie alles bevraagteken het nie.

Vir die magtiges is die misdade wat ander pleeg.

Hoe het ons soveel inligting, maar ons weet so min?

Die ontdekking is die vermoë om verras te word deur eenvoudige dinge.

Ons moet nie na helde soek nie, ons moet na goeie idees soek.

Die sosiale stelsel is besig om 'n manier te kry om minder en minder 'n opsie te ontdek, want u lewe is te gestruktureerd, georganiseerd, gekontroleerd en gedissiplineerd.

As u aanvaar dat daar geen hoop is nie, waarborg u dat daar geen hoop is nie. As u aanvaar dat daar 'n instink na vryheid is, is daar geleenthede om dinge te verander.

As dit sleg is as hulle dit doen, is dit sleg as ons dit doen.

Die werklike probleem van die wêreld is hoe om te voorkom dat dit in die lug spring.

Mense betaal vir hul eie ondergeskiktheid.

Die tipe werk wat die belangrikste deel van ons lewe moet wees, is die tipe werk wat ons graag wil doen, selfs al word daar nie vir ons betaal nie. Dit is 'n werk wat uit ons eie interne behoeftes, belangstellings en bekommernisse kom.

Ek dink nie ons moet mense as 'modelle' opstel nie; eerder sy optrede, gedagtes en beginsels.

Vryheid sonder geleenthede is 'n demoniese geskenk en weiering om daardie geleenthede te gee, is krimineel.

As ons nie in vryheid van uitdrukking glo vir die mense wat ons verag nie, glo ons glad nie daarin nie.

Propaganda is vir 'n demokrasie wat dwang teen 'n totalitêre staat is.

Die intellektuele tradisie is van serwituut teenoor mag, en as ek dit nie verraai het nie, sou ek my skaam kry.

Passiwiteit is miskien die maklikste hulpbron, maar dit is nie die eerbaarste nie.

Die taal van vandag is nie erger as gister nie. Dit is meer prakties. Soos die wêreld waarin ons leef.

As u nie 'n konstante en lewende demokratiese kultuur ontwikkel wat die kandidate kan betrek nie, sal hulle nie die dinge doen waarvoor u gestem het nie. As u op die knoppie druk en dan die huis verlaat, sal dit nie verander nie.

Onderwys is 'n stelsel van opgelegde onkunde.

Solank die algemene bevolking passief, apaties en afgelei is teenoor die verbruikerisme of haat van die kwesbares, sal die magtiges in staat wees om te doen wat hulle wil, en diegene wat oorleef, sal die resultaat oorweeg.

Saak vir geval sien ons dat konformisme die maklike weg en die weg na voorreg en prestige is; Ontevredenheid bring persoonlike koste.

Vrede is verkiesliker as oorlog. Maar dit is nie 'n absolute waarde nie, daarom vra ons onsself altyd af: "Watter soort vrede?"

Optimisme is 'n strategie om 'n beter toekoms te maak. Want tensy u glo dat die toekoms beter kan wees, is dit onwaarskynlik dat u vorentoe sal stap en verantwoordelikheid sal neem vir wat ons nou het.

Lei u op om die toetse te slaag, of oefen u op vir kreatiewe navorsing?

Dit is heel moontlik - oorweldigend, dink ek, dat ons altyd meer sal leer oor die menslike lewe en die persoonlikheid van romans as oor wetenskaplike sielkunde.

Dit is belangrik om in gedagte te hou dat politieke veldtogte ontwerp is deur dieselfde mense wat tandepasta en motors verkoop.

Wie is die beskermers van die geskiedenis? Historici, natuurlik. Die opgeleide klasse, in die algemeen. 'N Deel van sy taak is om ons visie van die verlede te vorm op 'n manier wat die belange van die huidige mag handhaaf. As hulle dit nie doen nie, sal hulle waarskynlik op die een of ander manier gemarginaliseer word.

Mense is geneig om energie te versamel.

Bekende frases van sielkunde