Inligting

Toets van 16 Cattell-persoonlikheidsfaktore: wat dit meet

Toets van 16 Cattell-persoonlikheidsfaktore: wat dit meet

Persoonlikheidstoets 16 faktore van Cattell

Baie teoretici het probeer om die funksionering van persoonlikheid te beskryf en het talle teorieë ontwikkel oor hoe dit ontwikkel en hoe dit gedrag beïnvloed. Een van hierdie teorieë is deur 'n sielkundige voorgestel Raymond Cattell. Hy het die teorie van 16 Persoonlikheidseienskappe die individuele verskille tussen die persoonlikhede van individue te beskryf en te verduidelik.

Volgens hom was persoonlikheid iets wat bestudeer en georganiseer kon word. Deur middel van 'n wetenskaplike studie oor menslike eienskappe en gedrag het hy 'n beskrywing van die onderliggende persoonlikheidseienskappe ontwikkel.

Cattell het saam met hom gewerk sielkundige Charles Spearman, wat bekend was vir sy baanbrekerswerk in statistiek. Dit is hoe Cattell later die ontledingstegnieke wat Spearman ontwikkel het, sou gebruik om sy eie persoonlikheidsteorie te skep.

inhoud

  • 1 Cattell se 16 PF
  • 2 Basiese faktore
  • 3 Tweede orde faktore

Cattell se 16 PF

Volgens Eienskapsteorie, bestaan ​​die menslike persoonlikheid uit 'n reeks algemene kenmerke of gesindhede. Sommige van die eerste van hierdie karaktertrekke het probeer om elke eienskap wat moontlik bestaan, te beskryf.

Volgens Cattell, by elke persoon is daar 'n kontinuum in persoonlikheidseienskappe. Met ander woorde, elke persoon bevat al hierdie 16 eienskappe tot 'n sekere mate, maar dit kan hoër wees in sommige eienskappe en laer in ander. Byvoorbeeld, hoewel alle mense 'n sekere mate van abstraksie het, kan sommige baie verbeeldingryk wees, terwyl ander baie prakties is.

Die toets ontwikkel deur Cattel genoem 16PF meet 16 basiese faktore wat soos volg geïdentifiseer word: A, B, C, E, F, G, H, I, L, M, N, O, Q1, Q2, Q3, & Q4; plus vyf tweede-orde faktore. Hierdie faktore word gerangskik volgens hul invloed op gedrag in die algemeen, met faktor A wat die invloedrykste is.

Basiese faktore

Faktor A (affektiwiteit): bepaal die mate waarin die persoon kontak met ander individue maak. Mense met 'n hoë telling (A +) het 'n groter ingesteldheid tot interpersoonlike verhoudings, toegeneentheid, is geneig om meer ekspressief te wees, bereid om saam te werk, liefdevol, vrygewig, aktief te wees en vrees nie kritiek nie. Hulle geniet werk wat gebaseer is op sosiale interaksie soos verkope, maatskaplike werk of onderrig. Diegene wat 'n lae telling het (A-) is geneig om meer gereserveerd, formeel, koud en ver van mekaar te wees. Hulle verkies om alleen te werk, is stywer en kan baie krities en selfs onbeskof wees.

Faktor B (redenering): meet intellektuele kapasiteit as oorheersende abstrakte denke of konkrete denke, met inagneming dat die abstrak kenmerkend is van 'n persoon met groter intelligensie en die konkrete van 'n mindere intelligensie. 'N Persoon met 'n hoë telling (B +) vang, ontleed en verstaan ​​idees of konsepte makliker. Diegene wat lae tellings (B-) behaal, is geneig om die meeste dinge op 'n meer letterlike en konkrete manier te interpreteer. Dit toon 'n groter probleem om begrippe te verstaan ​​en om in die algemeen te leer.

Faktor C (stabiliteit): beoordeel die emosionele stabiliteit van die persoon en die manier waarop hy hom aanpas by die omgewing rondom hom. Hoë tellings (C +) is kenmerkend van realistiese, volwasse individue, met 'n hoë egosterkte en emosioneel stabiel. Diegene met 'n lae telling (C-) is geneig om mense te wees wat maklik gefrustreer raak, vinnig beïnvloed word deur gevoelens en as hulle nie kry wat hulle wil hê nie, is die werklikheid geneig om te ontsnap en hul ego-krag is laag. Mag ly neuroticism, alle soorte fobies, psigosomatiese afwykings en slaapprobleme.

Faktor E (dominansie): meet die mate van oorheersing of onderwerping wat 'n individu in hul sosiale verhoudings bied. Hoë tellings (E +) dui aan dat die persoon baie dominant is. Hierdie tipe persoon probeer om in magsposisies te wees om ander te beheer. Hulle is gewoonlik mededingend, aggressief en baie selfversekerd. Mense met 'n lae telling (E-) is geneig om onderdanig, passief, nederig, konformisties en vaardig te wees. Hulle word maklik deur ander meegesleur en vermy konflik in hul interpersoonlike verhoudings, en streef daarna om ook die goedkeuring van ander te soek.

F-faktor (impulsiwiteit): Evalueer die vlak van entoesiasme in sosiale kontekste. Mense met 'n hoë telling (F +) is geneig om baie spontaan, impulsief, ekspressief en vrolik te wees. Lae tellings (F-) is eienskappe van verstandige, ernstige, introspektiewe en in die algemeen pessimistiese mense.

G-faktor (Groep-nakoming): meet aanvaarding van morele waardes. Volgens die teorie van Freud, word die superego ondersoek. Hoë tellings in hierdie faktor (G +) is tipies van moralistiese, verantwoordelike en pligsgetroue mense wat geneig is om altyd volgens die reëls op te tree. Diegene wat lae tellings behaal (G-), is mense wat nie daarvan hou om volgens die norme op te tree nie, en hulle ook nie heeltemal onder die gewoonte van die samelewing of hul kultuur hou nie.

H-faktor (Dare): evalueer die reaktiwiteit van die senuweestelsel volgens die dominansie van simpatiese of parasimpatiese senuweestelsel. Mense wat hierdie faktor (H +) hoog verdien, word oorheers deur die parasimpatiese stelsel. Hulle is in staat om onder hoë spanning te funksioneer, hou daarvan om risiko's te neem en is groot avonturiers. Lae tellings op hierdie faktor (H-) is kenmerkend van mense onder die domein van die simpatiese stelsel. Hulle is nie aangetrokke tot risiko's of avontuur nie, hulle soek na veiligheid, alles voorspelbaar en stabiel.

Faktor I (sensitiwiteit): meet die oorheersing van gevoelens bo rasionele denke. Diegene wat 'n hoë telling behaal (I +) word oorheers deur hul gevoelens. Dit is geneig om baie emosioneel te wees, is baie sensitief en is soms onrealisties. Diegene wat lae tellings (I-) het, het 'n rasionele gedagte; hulle is baie prakties, realisties, verantwoordelik en onafhanklik. Hulle kan redelik sinies en onbeskof wees.

L-faktor (vermoede): beoordeel die mate van vertroue of wantroue wat 'n individu teenoor ander het. Diegene wat 'n hoë telling behaal (L +), is geneig om ander te wantrou deur in ekstreme gevalle 'n gedrag aan te bied paranoïes. Om hierdie rede is die interpersoonlike verhoudings van die L + oor die algemeen problematies, en versleg as gevolg van die oormatige jaloesie, vermoedens en skeptisisme van hierdie individue. Mense met lae tellings (L-) word gekenmerk deur baie selfversekerd. Dit is mense wat maklik aanpas, omgee vir hul maats, is oop, verdraagsaam en baie min mededingend.

M-faktor (verbeelding): meet die abstraksievermoë van die individu. Mense met hoë tellings (M +) word gekenmerk deur 'n intense interne lewe. Hierdie mense dompel hulself maklik in hul gedagtes en word afgelei van wat rondom hulle gebeur. Hulle het 'n groot verbeelding, hulle is baie kreatiewe en onkonvensioneel. Diegene met 'n lae telling (M-) is baie realistiese en praktiese mense, hulle stel belang in die konkrete en die voor die hand liggende, maar hulle verbeeldingloos. In noodgevalle is hulle geneig om kalm te bly en die situasie op te los.

Faktor N (sluwe): beoordeel die vermoë om die werklikheid op 'n uitputtende manier te ontleed en beskryf in hoeverre mense wegkruip, en toon slegs die eienskappe wat die reaksies oplewer wat hulle van ander verwag. Mense met 'n hoë telling (N +) is geneig om berekenend, koud, verfyn, diplomaties en baie sosiaal bewus te wees. Diegene wat 'n lae telling behaal (N-) is oop, direkte, opregte en opregte mense wat nie daarna streef om ander te beïndruk nie.

Faktor O (Skuldig): beoordeel die vermoë van 'n persoon om verantwoordelikheid te neem vir hul optrede. Verken die selfbeeld gebaseer op neigings om skuldgevoelens of onsekerhede te ervaar. Hoë tellings (O +) is kenmerkend van mense wat ly, wat geneig is om hulself vir alles te blameer. Hulle het baie hoë persoonlike verwagtinge, is te veel bekommerd, is onseker en voel dikwels onaanvaarbaar. Diegene wat 'n lae telling het (O-) het 'n baie positiewe siening van hul persoon, is vol vertroue en sal waarskynlik nie skuld ervaar nie.

Q1 faktor (rebellie): meet die geneigdheid tot verandering en geestelike openheid. Hoë tellings in (Q1 +) is meer oop en bereid om te verander. Dit is geneig om liberaal te wees en die tradisionele en konvensionele te verwerp. Mense met 'n lae telling in (Q1-) is baie konserwatief en tradisioneel. Hulle aanvaar wat gevestig is sonder om dit te bevraagteken, stel nie belang in analitiese denke nie en toon 'n duidelike weerstand teen verandering.

Q2-faktor (selfvoorsiening): meet die mate van afhanklikheid of persoonlike onafhanklikheid. Diegene wat 'n hoë punt op hierdie faktor kry (Q2 +) is uiters selfonderhoudende individue wat weet hoe om besluite te neem ongeag die opinie van ander, verkies om die meeste van die tyd alleen te wees en hul dinge te doen sonder om ander te vra. Die lae tellings in (Q2-) is tipies daarvan om verkieslik in 'n groep te wees en neem gewoonlik hul besluite op grond van wat ander dink of wat die samelewing vestig. Hulle moet voel dat hulle tot 'n groep behoort en dat hulle aanvaar en geliefd is.

Q3 faktor (selfbeheersing): meet emosionele en gedragsbeheer. Mense met 'n hoë telling (Q3 +) streef daarna om 'n ideale en sosiaal aanvaarde beeld te toon. Hulle is geneig om hul emosies te beheer, hulle is baie selfbewus, kompulsief en perfeksionisties. Die (Q3-) streef nie daarna om hulself te beheer om by sosiale gedragsideale te pas nie. Hierdie mense lei 'n meer ontspanne en minder stresvolle lewe as die Q3 +, maar is geneig om minder suksesvol en erken te word.

Q4 faktor (spanning): meet die spanning of senuweeagtige angs by die onderwerp. Mense met 'n hoë telling (Q4 +) ervaar ekstreme vlakke van senuweespanning. Hulle is ongeduldig en word onderskei deur hul onvermoë om onaktief te bly vanweë hul hoë mate van senuweeagtigheid. Hulle is dikwels maklik gefrustreerd omdat hul gedrag spruit uit 'n oormaat impulse wat dikwels onbehoorlik uitgedruk word. Diegene wat 'n lae telling behaal (Q4-) word gekenmerk deur die lae teenwoordigheid van senuweespanning. Hulle lei gewoonlik 'n rustige en ontspanne bestaan ​​wat beheer word deur kalmte, geduld, ooreenstemming en 'n hoë mate van algemene tevredenheid.

Tweede orde faktore

Uit die kombinasie van verskeie onderling verwante faktore ontstaan ​​die 16PF tweede-orde faktore.

Tweede-orde faktore bied inligting vir 'n breër begrip van persoonlikheid, aangesien 'n kleiner aantal algemene kenmerke dit beskryf.

QS1 (introversie vs. ekstroversie). Hierdie faktor spruit uit die kombinasie van die primêre faktore A, F, H en Q2. Mense wat 'n lae telling op hierdie faktor het, is uitstekend introvert. Hulle is geneig om skaam, geïnhibeer, maar selfversorgend te wees. Diegene wat 'n hoë punt behaal het, is ekstroverte, sosiaal ongehinderd en het die vermoë om talle interpersoonlike kontakte te bewerkstellig en te behou.

QS2 (Angs teen rustigheid). Dit laat die kombinasie van die primêre faktore O, Q4, C, Q3, L en H en meet die vlakke van angs van die persoon Mense met 'n lae telling het 'n lae vlak van angs en word gekenmerk deur kalm, realisties, emosioneel stabiel en selfversekerd. Hoë tellings is tipies van individue met 'n hoë vlak van angs. Hulle is geneig om onseker, emosioneel onstabiel, skaam, gespanne en wantrouig te wees.

QS3 (vatbaarheid teenoor volharding). Die derde tweede-orde faktor is gebaseer op die kombinasie van die faktore: I, M, A, Q1, F, E, & L. Diegene met 'n lae telling is mense met 'n groot emosionele sensitiwiteit en wat baie beïnvloed is deur hul emosies. Hulle is ook verbeeldingryke, afgeleide, saggeaarde en liefdevolle mense teenoor ander. Hulle het artistieke en kulturele belangstellings, en is liberale mense wat oop is vir nuwe ervarings. Die vakke wat 'n lae telling op hierdie faktor het, is prakties, onafhanklik, realisties, konserwatief, dominant, assertief, mededingend en gereserveerd. Hulle handhaaf afstande, is wantrouig en is geneig om ander te kritiseer.

QS4 (afhanklikheid teenoor onafhanklikheid). Hierdie vierde tweede-orde faktor kombineer die faktore E, H, Q1, L, O, N, G, Q2 en M. Die lae tellings is tipies van onderdanige, behendige, skaam, nederige, konserwatiewe en onseker mense en is heeltemal afhanklik van mense van die groep waaraan hulle behoort. Hoë tellings is tipies van onafhanklike mense. Hulle is selfversorgende, wantroue, aggressiewe, ongehinderde en radikale mense wat geen behoefte toon om sosiaal aanvaar te word nie.

QS5 (Hoë selfbeheersing vs lae selfbeheersing). Die vyfde en laaste tweede orde faktor spruit uit die kombinasie tussen die G en Q3 faktore om die vlak van beheer van die superego van die persoon te meet. Diegene wat 'n hoë telling kry, is mense wat baie selfbeheersd is, volgehoue, pligsgetrou, dwangmatig en hardnekkig. Diegene wat lae tellings het, het lae beheer oor hul superego en maklik deur hul impulse weggevoer word en behoeftes


Video: DIT-WAT Meet IDOL G-Devit (September 2021).