Kortliks

Skaamheid by kinders, belangrikste kenmerke

Skaamheid by kinders, belangrikste kenmerke

Volgens die woordeboek van die Royal Spaanse Akademie verwys die term skaamheid na 'n vreesbevange persoon. Van sielkunde word skaamheid erken as individue wat probleme ondervind om sosiale kontak met een of meer mense te bewerkstellig of te handhaafDit word soms weerspieël deur sekere manifestasies sedert die kinderjare, daarom praat ons 'n bietjie meer oor die onderwerp.

inhoud

  • 1 Wat gebeur op die kognitiewe vlak?
  • 2 Wat gebeur emosioneel?
  • 3 Wat gebeur op sosiale vlak?

Wat gebeur op die kognitiewe vlak?

Op die vlak van gedagtes 'n skaam kind toon 'n negatiewe persepsie van homself in vergelyking met anderDit is ook geneig om die negatiewe gevolge van 'n sosiale kontak te voorspel. Soms kan dit gebeur as gevolg van die tipe kontak wat die kind met sy gesin het, dit wil sê dat hulle geneig is om dinge te sê soos: “jy is nutteloos”, “praat nie met my nie”, “ek wil jou nie hoor nie”, “jy is nutteloos” "; waardeur die enigste ding wat die gesinsomgewing bereik, is om by die kind die idee te begin skep dat hy niks goed doen nie en dat dit om hierdie rede beter is dat hy niks doen nie. Dit is algemeen dat daar 'n tekort aan sosiale kontak op die kognitiewe vlak is, aangesien daar baie aktiwiteite is skaamheid produseer dat u baie dinge beplan en dat min van hulle gedoen word.

Wat gebeur emosioneel?

Wat emosies betref 'n skaam kind het gewoonlik 'n lae selfbeeld, wat blyk uit skuldgevoelens en minderwaardigheid. In sommige gevalle lewer dit seker psigosomatiese afwykings, dit wil sê fisiese ongemak wat veroorsaak word deur onbehoorlike emosionele bestuur. Daarbenewens is daar 'n voortdurende vrees vir enige situasie wat kontak met ander behels, byvoorbeeld: normale situasies soos om na vore in die klaskamer te kom, om u iets te vra in 'n familie-reünie, onder andere.

Wat gebeur op sosiale vlak?

Soos ons almal weet, is die mens sosiaal van aard, daarom is dit 'n waarskuwingsein wat aangespreek moet word sodat dit betyds in die kinderjare opgelos kan word om 'n mate van probleme met interaksie met ander mense te toon. Op sosiale vlak toon 'n skaam kind motoriese gestremdheid, dit wil sê die kind is geneig om verlam te wees in sy bewegings, wat op sy beurt weer 'n groot fisiologiese aktiwiteit lewer (dit wil sê, verhoog die hartklop, asemhaling, sweet, spierspanning), gepaard met 'n groot kognitiewe aktiwiteit wat alles in plaas van interaksie bevorder, geneig is om dit te belemmer.

Die kind is geneig om gedrag te vermy (Dit is 'n manier om situasies te hanteer, wat impliseer dat u nie kontak met 'n afwykende stimulus het nie, of angs of onsekerheid opwek), soos om alleen te gaan om 'n reses te maak. Benewens hierdie, op liggaamsvlak kan gesien word dat daar geen kontak is niedit wil sê, dit handhaaf nie oogkontak nie, dit kan sekere tics skep (dit wil sê sommige bewegings van die liggaam wat herhalend is wat help om sekuriteit te waarneem in situasies wat vrees of senuwees opwek), onder andere manifestasies.

Daar moet daarop gelet word dat as een van hierdie eienskappe by u seun of dogter opgespoor word en u nie weet hoe om u te help nie, u met 'n sielkundige kan beraadslaag oor watter maatreëls u moet tref, aangesien Die tekort aan sosiale vaardighede as gevolg van skaamheid in die kinderjare is iets wat verander kan word as dit betyds behandel word.

Ter afsluiting ...

As sosiale wesens, moet ons onthou dat ons van geboorte tot die dood met alle mense om ons heen interaksie het, die tipe interaksie is geneig om te wissel na gelang van die vertrouensverhouding met die ander persoon, dit wil sê, jy sê nie hallo nie aan u gade dan aan u werknemer. Om hierdie rede Om die regte manier van interaksie met ander te ken, help om gesonde ontwikkeling gedurende die kinderjare te bevorder, aangesien dit vriendskapsbande en latere stabiele verhoudings op verskillende terreine kan skep, dit wil sê; affektief, arbeid, sosiaal, akademies, onder andere. Wat op medium of lang termyn As die kind die skaamte oorkom en 'n volwassene word, kan hy dit wat hy dink, voel en doen op 'n positiewe manier uitdruksonder om iets te spaar, wat u toelaat om outonomie te skep om besluite vir u lewe te kan neem. Onthou dat die idee is om te voorkom en hoef nie spyt te wees nie!