In detail

Münchausen-sindroom deur magte

Münchausen-sindroom deur magte

Baron von Münchausen, Duitse ridder van die sewentiende eeu, toegeneentheid vir fabels en oordrywing, skryf sy outobiografie waarin vreemde en oordrewe feite oor reis, veg, gebeure vertel word. Sy fantastiese verhale het romanskrywers en filmmakers geïnspireer en sy naam is geleen aan 'n stel psigiatriese toestande wat onder die vreemdste en wreedaardigste ter wêreld ontdek word: Münchausen-sindroom.

inhoud

 • 1 Wat is die Münchausen-sindroom
 • 2 Wat is Münchausen-sindroom deur 'benadering' of 'magte'?
 • 3 Die moeder en die slagoffer

Wat is Münchausen-sindroom?

Die sindroom word gedefinieer as "die situasie waarin 'n persoon simptome of gebeure herhaaldelik simuleer asof hy aan 'n siekte of besering ly of die slagoffer van 'n gewelddadige daad was." Wat dit beteken die persoon gee voor, oordryf of skep die simptome van 'n siekte of besering of skade presies, dikwels ernstig, in verskillende instansies of fabelklagte gemaak of valse klagtes lewer, wat optree vir verskillende professionele persone, ten einde die aandag, simpatie en bevalling deur derde partye, veral gesondheids-, onderwys- of regspersoneel, te bekom om te verkry aandag of 'n soort sekondêre aanwins.

Anders as die hypochondriacs dat as hulle glo aan die siekte wat hulle beweer dat hulle ly, mense wat aan hierdie sindroom ly, weet dat hulle 'gesond' is, of dat hulle nie die slagoffer van enige aggressie is nie, maar dat hulle een of ander siekte of besering opduik, simuleer of bewustelik voorkom.

Wat is Münchausen-sindroom deur 'benadering' of 'magte'?

Münchausen-sindroom volgens gevolmagtigde is 'n variant van Münchausen-sindroom wat kinders betrek. Dit is 'n baie wrede en selfs vreesaanjaende vorm van kindermishandeling. Alhoewel dit veroorsaak kan word deur die vader of moeder, voog of versorger van 'n kind, word in die literatuur meer gereeld aan die moeder gerapporteer as die hoofoorsaak van hierdie sindroom.

Die verantwoordelike ouer gebruik bewustelik verskillende truuks om werklike of oënskynlike simptome van siekte en / of beserings by die kind te veroorsaak of te ontwikkel of te skep. Simuleer toegeneentheid, besorgdheid en toewyding aan derde partye wanneer die kind in 'n situasie van werklike verlating of in gevaar verkeer, of leuens oor feite wat hom betrek om 'n sekondêre wins te verkry en die aandag van derde partye te behou, veral gesagsfigure, waartoe hy manipuleer.

Hierdie mense weet bewustelik hoe om 'n siekte of besering te simuleer of te lieg oor feite en situasies, met gesofistikeerde vaardigheid. Hulle vertel vals mediese verslae oor siektes van hul kinders, veroorsaak simptome en tekens, onderwerp hulle aan veelvuldige ondersoeke en evaluerings, manipuleer ontledings. Hulle betrek kinders in feite en situasies om hulle selfs voor owerhede te viktimiseer of om voordeel daaruit te trek. Dit veroorsaak opsetlik wonde, wonde, infeksies, ernstige skade en selfs die dood. Die kind word gewoonlik aan langdurige toetse en indringende, wrede en onnodige prosedures onderwerp, of aan ongemaklike, kompromiserende en selfs immorele situasies, wat sy liggaamlike en geestelike gesondheid beskadig.

Hierdie simulasie kan na ondenkbare uiterstes geneem word. Die siektes en beserings wat die kind opdoen, is onverklaarbaar, skaars, langdurig. Die behandelings is ondoeltreffend en die simptome verskyn gewoonlik net by die kind as die ouer teenwoordig is en nie in sy afwesigheid nie. Valse feite en verhale, gewoonlik oordrewe, word met vaardigheid en kennis breedvoerig uiteengesit, aangesien dit maklik deur professionele persone, literatuur en ander maniere ingelig kan word oor prosedures, simptome, behandeling, gevolge, ens.

Die moeder en die slagoffer

In die geval van siekte, probeer die moeder heeltyd naby die kind wees, om die betrokke personeel te simuleer of te manipuleer, die kontinuïteit van die simptoom mettertyd te behou en die waarskynlikheid dat die span wat die ingryping doen, die waarheid vermoed. . As die persoon dink dat dit ontdek kan word, verwyder hy die kind uit die behandeling, eis hy die klein of geen verbetering van die kind nie en bring hy dan na 'n ander instansie oor. In gevalle wat verband hou met die onderwys- of regstelsel, manipuleer en handhaaf dit die owerhede se aandag deur middel van verskillende toestelle om die doelstellings te bereik (wraak, ekonomiese voordele, aandag of ander). As hy agterdogtig raak, gaan hy na ander gevalle of afhanklikhede of word die kinders na 'n ander instansie oorgeplaas.

Tydens die behandeling, die intervensie of die prosedures, is die moeder (vader of voog) gewoonlik besonder oplettend, bekommerd en samewerkend, met eienskappe van 'bedankte slagoffer'. Die owerhede voor hierdie gedrag wys bewondering, bedagsaamheid en respek vir “hul selfverloëning, oorgawe, opoffering en toewyding aan die kind of kinders, ondanks die probleme, ongemak, omstandighede en situasie wat fabelagtig is en oordrewe om die aandag van die kind te manipuleer en te bereik. hierdie owerhede.

Sekere moeders wat eens gekies is 'Moeders van die jaar' of sommige wat as 'geviktimiseerde' moeders beskou word, kan hierdie sindroom aanbied.

Die diagnose van die sindroom is moeilik en omslagtig, aangesien dit handelinge behels wat nie net verband hou met die gesondheid en welstand van die kind nie, maar ook met wetlike en geregtelike aspekte.

Die volgende is 'n paar tekens wat ons kan waarsku oor hierdie sindroom:

 • Gesondheidsprobleme by 'n kind wat nie op behandelings reageer nie. U probleem ontwikkel op 'n ongewone manier, is baie aanhoudend of reageer nie op algemene verduidelikings nie.
 • Die uitslae van eksamens en studies is ongewoon, verskil van die mediese geskiedenis of is klinies onmoontlik.
 • Dikwels 'vervaardigde' klagtes teen derde partye en waarby kinders betrokke is.
 • Ouers wat baie meer weet as gewoonlik oor sekere mediese, sielkundige of wetlike prosedures en wat dit op eie inisiatief versoek van die Progenitors-professionele persone wat baie oplettend en versigtig is en 'opgeoffer' word wat weier om die kind vir 'n oomblik te verlaat, geraak word of hulle as “slagoffers” van een of ander gewelddadige feitelike feit word nie.
 • Moeder, vader of voog baie kalm of onverskillig teenoor moontlike diagnoses van 'n ernstige siekte. Inteendeel, anders, wat kwaad word en die professionele persone vererger, vra oordrewe nuwe studies en tweede opinies. Ander wat na 'n meer gesofistikeerde gesondheidsentrum of ander instansie of agentskap verwys moet word.
 • Dieselfde vader of moeder kan 'n professionele persoon wees wat verband hou met die veld van gesondheid of die reg.
 • Die simptome van kinders verbeter skielik as ouers nie meer aan hul kant is nie, of as hulle permanent deur versorgers of maatskaplike werkers vergesel word.
 • 'N Gesinsgeskiedenis van onverklaarbare siektes of sterftes of klagtes en sielkundige of wetlike probleme.
 • Ouers wat versuim om 'n dialoog te voer met hul geïnteresseerde of geïnterviewde kinders, of nie hulle besoek nie of nie met die professionele persoon praat wat hulle behandel nie.
 • Volwassenes wat 'n noodsaaklike behoefte aan vleiery uitspreek of doen wat nodig is om opgemerk te word voor hul maats of voor professionele persone of die owerhede.

In mense met Münchausen-sindroom daar is gewoonlik 'n vroeë geskiedenis van emosionele en fisieke mishandeling. Dit lyk asof hierdie mense identiteitsprobleme het, intense gevoelens, onvoldoende impulsbeheer, swak werklikheidsgevoel, kort psigotiese episodes en onstabiele interpersoonlike verhoudings.
Dit is intelligente mense met bronne wat oor die algemeen ingelig is of wat ingelig is oor die saak wat hulle interesseer en wat lê en simuleer en oordryf met volle kennis. Hulle wantrou gesagsfigure, maar manipuleer dit sodat hulle aandag geniet en die doelwitte wat hulle nastreef, bereik.

Verwysings

Johnson C: Mishandeling en verwaarlosing van kinders, in: Nelson se handboek vir pediatrie. W.B. Saunders Company 1996: 120-121.
Garabetyan. E. Munchausen-sindroom. Webartikel
Leonard K, Farrell P: Munchausen-sindroom deur gevolmagtigde. 'N Bietjie bekende soort mishandeling. Nagraadse Geneeskunde 1992; 91: 197-204.
Kubaanse Vereniging vir Psigiatrie. Munchausen-sindroom. Sessie van die provinsiale tak. Cienfuegos, April 1997.

Alejandra Palacios Banchero
Kliniese en gemeenskapsielkundige, buitengeregtelike versoener

Verwante toetse
 • Depressietoets
 • Goldberg-depressietoets
 • Selfkennisstoets
 • Hoe sien ander jou?
 • Sensitiwiteitstoets (PAS)
 • Karaktertoets