Artikels

Teopsychoterapie, wat is dit?

Teopsychoterapie, wat is dit?

Teopsychoterapie is 'n kliniese intervensietegniek van humanisties-eksistensiële aard, vir die implementering daarvan in CAD's met die klem op die terapeutiese behandelingsmodel

Agtergrond van teopsigoterapie

Die positivistiese tradisie van die wetenskap het so 'n invloed op die opvatting van die gesondheidstoestand gehad dat dit die geestelike vlak vermy het deur die eenvoudige feit dat dit "nie empiries gekonvalueer kan word nie". Dit word weerspieël in die geïntegreerde biopsigososiale model wat deur die Wêreldgesondheidsorganisasie (WGO) geposuleer is, waar “gesondheid van 'n afwesigheid van siekte beskou word, na 'n toestand van fisiese, sielkundige en sosiale welstand. dit stel individue in staat om hul behoeftes te bevredig, hul verwagtinge te verwesenlik en om die stresvolle lewensituasies te hanteer. ' (1978 aangehaal in Simon, 1993, p. 19).

Baie sielkundiges wat egter by die humanisties-eksistensiële perspektief ons bevestig dit die geestelike dimensie is toestand sine qua non om gesondheid in hul verskillende vliegtuie te verkry en / of te handhaafnadat hy selfs uit 'n vorige positivistiese posisie gemigreer het, bewus van die groot bydraes wat hierdie paradigma tot die dissipline gelewer het, omdat dit 'n benadering is wat net so geldig en funksioneel is soos die ander, met 'n wetenskaplike status wat deur die jare behaal is (Quitmann, 1989).

Omdat die verskynsel van dwelmafhanklikheid 'n ernstige openbare gesondheidsprobleem geword het omdat dit vertikaal versprei het (Belloch, 2004), ontstaan ​​dit in die land van talle instellings, beide openbare en privaat, wat onder verskillende aktiwiteite werk modaliteite: buitepasiëntbehandeling volgens die tradisie van die 12 stappe van anoniem Alkoholiste of narkotika, interne of eksterne behandeling van 'n geestelike, godsdienstige, mediese, kliniese, psigiatriese, sielkundige, interdissiplinêre, pedagogiese, alternatiewe en alternatiewe terapie (Ministerie van Maatskaplike Beskerming) (MPS, 2005).

In die situasiediagnose-instellings vir behandeling, rehabilitasie en sosiale reïnkorporasie aan SPA-verbruikers in Colombia was daar egter beduidende tekortkominge in die kwaliteit van die behandelingsdiens wat veral deur die instellings met 'n terapiebenadering of -model gelewer word, aangesien die meeste nie Dit het voldoende teoretiese ondersteuning vir die implementering van die behandelingsproses (MPS, 2004).

Teofsigoterapie, 'n kliniese intervensietegniek van humanisties-eksistensiële aard, is ontwerp om elemente te voorsien om hierdie fout teë te werk, veral in CAD's (Drug Addiction Care Centres) met die klem op die terapeutiese model of benadering van behandeling, in residensiële modus.

Alhoewel Dr. Samuel Couto Cabral (2008) die stigter van hierdie terapeutiese tegniek is, is dit 'n toepassing van strukturele elemente van sy teorie, produk van jare lange navorsing in die veld, op soek na begrip, benadering en behandeling van probleme, komplekse en multideterminadas soos verslawende gedrag, wat dus 'n eklektiese benadering tot intervensie op biopsigososiale en spirituele vlak vereis.

Op hierdie manier is hulle ontwerp tien teoreties-praktiese modules, wat beskikbaar is vir professionele persone wat met terapeutiese klem saamwerk aan die CAD's, met die hoop dat dit nuttig sal wees om die kwaliteit van die implementering van hul behandelingsprogramme te verbeter.

Teoretiese modules

  1. Teopsicoterapia
  2. Voorkoming van SPA-verbruik
  3. Persoonlikheid en karaktervorming
  4. Opvoeding van die testament
  5. Psigoanalitiese model (bewusmaking)
  6. Kognitiewe model (herstrukturering van gedagtes, emosies en gedrag)
  7. Humanisties-eksistensiële model (die betekenis van die lewe)
  8. Terugval voorkoming
  9. Positiewe geestesgesondheid
  10. Etiek, moraal en aksiologie

Laai intervensietegnieke in Teopsigoterapie af

Eduardo Robledo Cadavid