Kommentaar

Die opbou van kinders se selfkonsep en selfbeeld

Die opbou van kinders se selfkonsep en selfbeeld

Daar is 'n spreekwoord wat die volgende sê:

'' Inheemse Amerikaanse oupa het met sy kleinseun gesels oor sy gevoelens en gedagtes. Toe sê hy: 'Ek voel asof twee wolwe in my hart veg. Die een wolf is gewelddadig en regverdig, en die ander is liefdevol en medelydend. Die kleinseun vra hom: watter wolf sal wen in die stryd van my hart? En die oupa antwoord: die een wat jy voer. Black Hawk

Wat 'n groot waarheid, nie waar nie? Daar is baie faktore in ons wat deur onsself of deur die mense om ons 'gevoed' word, ons persoonlike konstruksie sal beïnvloed: Wat ons is en as ons daarvan hou, kan ons persoonlike waarde om ons lief te hê en lief te hê of andersins, bydra tot 'n broos en ongebalanseerde 'ek'.

Sedert die kinderjare is daar twee aspekte: die selfkonsep en die selfbeeld wat 'n fundamentele rol speel in die persoon wat ons later sal wees.

Vandag wil ek praat oor die belangrikheid van die ontwikkeling van 'n gesonde selfkonsep en 'n gebalanseerde selfbeeld is nie net ons nie, maar ook in al die mense wat kinders het.

inhoud

 • 1 Wat is selfkonsep?
 • 2 Wat is selfbeeld?
 • 3 Hoe kan ons as ouers en opvoeders bydra?
 • 4 Riglyne vir opvoeders en ouers

Wat is die selfkonsep?

Dit is 'n konstruksie in sielkunde wat die vraag kan beantwoord: Wie is ek?

As 'n geestelike konstruksie ontwikkel dit met die ontwikkeling van die kind, daarom verander dit en sal dit deur die gesin as die belangrikste faktor beïnvloed word.

As ouers is dit belangrik om te verstaan ​​dat dit nie net iets moet verander nie, maar dat dit verryk moet word om gesonde beskermingsfaktore vir die kind op te bou.

die selfkonsep begin nie opbou voordat die kind nie bewus is dat dit vir ander bestaan ​​nieAangesien sosiale ontwikkeling gekoppel is, dit wil sê aan die ontwikkeling van verhoudings, sal die basiese rol van goeie kommunikasie dus fundamenteel wees vir die evolusie en sukses daarvan.

Om 'n sosiale konsep te wees, is baie ingewikkeld en moet daarom altyd verstaan ​​word as gevolg van 'n stel faktore.

Wat is selfbeeld?

In die sielkunde is dit 'n konsep wat die vraag beantwoord:Hoe lief is ek vir myself

Dit reageer op die evaluering wat ons aan onsself maak oor die kwaliteite, gedagtes, suksesse en mislukkings wat ons bereik.

Net soos dat selfkonsep 'n veranderende konstruk en gesin is, sal dit weereens die belangrikste rol speel.

Die selfbeeld word hoofsaaklik gevorm deur veelvuldige en ingewikkelde komponente:

 • Fisiese assessering: Persepsie wat u self het, beide van hul fisieke voorkoms en van vaardighede gebaseer op fisieke vaardighede.
 • Akademiese assessering: Resultaat van ervarings gebaseer op suksesse en mislukkings.
 • Sosiale assessering: Gevolge van sosiale verhoudings, die vermoë om sosiale probleme op te los, aanpassing by die sosiale omgewing en aanvaarding van ander.

Hoe kan ons as ouers en opvoeders bydra?

Die gesin is nie 'n faktor nie, maar die belangrikste, dit sal die basis vorm vir die gebalanseerde gebou van ons seun.

Ouers en opvoeders is vir die kinders 'n voorbeeld van hoe hulle wil wees. Daar is 'n proses van bewondering tussen die twee, terselfdertyd as hierdie unie, sal dit die basis van groei wees (op 'n soliede basis gebou).

Ons moet die funksie hê dat die gesin 'n faktor van beskerming en veiligheid vir ons kinders is; dit moet verstaan ​​word as 'n ruimte van vertroue (kommunikasie), agting, dankbaarheid en hoop vir ons kinders. Om by te dra tot die balans tussen die regte self (wie ek is) met die self van die spieël (wie ek graag wil wees).

Bou kwaliteitverhoudings, nie hoeveelheid nie, 'n gebalanseerde selfbeeld en selfkonsep laat vaste verhoudings toe, van medepligtigheid wat lei tot 'n sterker band met ons en minder kans om deur slegte of giftige verhoudings beskadig te word.

Die skep van verhoudings van gehalte sal hulle onderskei van giftige of slegte verhoudings, terwyl die skep van gunstige kommunikasie wat kinders die regte instrumente gee om sekere wanbalanse te hanteer lae selfbeeld (leuen en vermyding) of hoë selfbeeld (probleme met 'n gebrek aan empatie, hiërargiese verhoudings wat lei tot 'n narcisme).

Dit is baie belangrik dat ouers, opvoeders, verantwoordelik is vir 'n samelewing om waardes soos onvoorwaardelike liefde, vertroue in ons kinders en waarheid te vestig as die basis vir 'n volledige en gebalanseerde gedrag.

Riglyne vir opvoeders en ouers

Daar is baie riglyne en tegnieke om by te dra tot 'n gebalanseerde selfkonsep en selfbeeld van die kind; sommige van die doeltreffendste en eenvoudigste is:

 1. Die spieël tegniek: veral in die eerste jare kan dit baie positief wees dat ons kinders, studente en kinders bewus word van wie hulle is. Die tegniek van die spieël is om die kind terselfdertyd as jy hardop voor die spieël te plaas, jy spreek eenvoudige en konkrete frases uit oor wie hy is, hoe lief of dierbaar hy is en hoe ouer hulle aanmoedig om te veg, lief te hê en nie hulself te laat verkleineer nie. . Dit sal u help om mekaar te leer ken en op 'n gesonder manier die ervarings die hoof te bied, om u te help om bewus te wees van wie u is en die belangrikheid van uniek en onvoorwaardelik lief te hê.
 2. Fasiliteer uitdrukking van emosies gee hulle instrumente om te leer om dit korrek te kanaliseer en die mate van frustrasie te verminder
 3. Vermy vergelykings, onkonstruktiewe etikette en kritiek
 4. Probeer om hulle nie te beskerm nie en gee hulle hulpbronne om deel te neem aan toenemend belangrike besluitneming.


Video: BOEK: Wenplan vir jou kind se lewe deur Jannie Putter (September 2021).