Kortliks

Sistemiese gesinsterapie

Sistemiese gesinsterapie

Sistemiese gesinsterapie, is 'n benadering wat werk met gesinne en diegene in 'n noue verhouding tot verandering. Hierdie veranderinge word gesien in terme van die stelsels van interaksie tussen elke persoon binne die gesin of verhouding.

Dit is te verstane dat gesinne en diegene in noue verhoudings soms probleme ondervind as gevolg van hul verskille, of hulle voel spanning wanneer geliefdes probleme ondervind. Die doel van terapie is om deur familielede en geliefdes met hierdie probleme te werk om empatie met ander te help. Hulle kry die geleentheid om mekaar se behoeftes te verstaan ​​en te waardeer, die sterk punte van die gesin te benut en uiteindelik nuttige veranderinge in hul lewens en verhoudings aan te bring.

inhoud

 • 1 Wat is gesins- en sistemiese terapie?
 • 2 Hoe kan gesinsterapie help?
 • 3 Wie kan baat vind by gesinsterapie?
 • 4 Wat is gesinsterapie?
 • 5 Wat gebeur tydens 'n gesinsterapiesessie?
 • 6 Hoeveel sessies is nodig in Gesinsterapie?

Wat is gesinsterapie en sistemiese terapie?

Sistemiese terapie is gebaseer op Gesinsterapie, 'n terapeutiese aanpassing van 'n groter interdissiplinêre veld bekend as Stelselteorie.

Stelselteorie is die studie van komplekse stelsels wat in die natuur, wetenskap en die samelewing teenwoordig is, en die raamwerk daarvan ondersoek en beskryf elke groep lewende wesens wat saamwerk om 'n resultaat te lewer. Dit kan 'n enkele organisme soos 'n plant of 'n enkele mens wees, of dit kan op 'n hele organisasie soos 'n gesin toegepas word.

Alhoewel beide stelselteorie en sistemiese terapie individueel, in pare of in 'n groot verskeidenheid stelle toegepas kan word, word dit meer gereeld in die gesinsomgewing gebruik, aangesien dit fokus op die verstaan ​​van probleme binne 'n kontekstuele raamwerk. .

Hoe kan gesinsterapie help?

Sistemiese gesinsterapie Dit is gebaseer op die idee dat gesinsverhoudinge 'n belangrike deel van die emosionele gesondheid van elke lid van die gesin is. Hierdie tipe terapie kan mense wat omgee vir ander help om maniere te vind om enige ongemak, wanbegrip en pyn wat hul verhoudings beïnvloed, te hanteer en die gesinseenheid te belemmer.

Die mees algemene probleme waarmee 'n gesinsterapeut werk, is stresvolle en traumatiese lewensgebeurtenisse soos: egskeiding en skeiding, siekte of dood van 'n geliefde, en oorgangsfases van gesinsontwikkeling Dit kan pyn en ongemak veroorsaak. Konflikte tussen ouers en kinders, probleme wat verband hou met skool en werk en psigoseksuele probleme kan ook deur sistemiese gesinsterapie ondersoek word.

Gesinsterapeute kan ook saam met ander gesondheidswerkers werk om spesifieke probleme soos bv ADHD, eetversteurings, verslawing, depressie, en enige ander voorwaardes wat 'n nadelige uitwerking op die gesinslewe kan hê. Dit maak gesinsbehandeling nuttig vir oomblikke van krisis of lang duur wat die gesin nadelig beïnvloed.

In wese, deur die evaluering van hierdie probleme en die verhouding van ondersteuning, kan gesinsterapie gesinne en mense help om:

 • Verstaan ​​beter hoe u gesin werk
 • Identifiseer sterk- en swakpunte in die gesinsisteem
 • Stel doelstellings en ontwerpstrategieë op om probleme op te los
 • Ontwikkel u kommunikasievaardighede
 • Versterk die hele gesinseenheid

Wie kan baat vind by gesinsterapie?

Gesinsterapie is sensitief vir alle soorte familie en verhoudings, oortuigings en kulture. Daar word ook gekyk na die behoeftes en probleme van elke individu binne 'n gesinseenheid, en word in ag geneem by alle ander sleutelverhoudinge in mense se lewens. Dit maak dit 'n nuttige metode vir mense van alle ouderdomme en agtergronde.

Gesinne van sosiaal en ekonomies benadeelde agtergronde vind gesinsterapie veral voordelig. Dit is omdat hulle oor die algemeen meer kwesbaar is vir eksterne probleme soos werkloosheid, wat die gesinslewe en verhoudings negatief kan beïnvloed. Gesinne wat kinders met gedragsprobleme het, kan gesinsterapie ook baie waardevol vind.

Wat is Gesinsterapie?

Gesinsterapie word gewoonlik uitgevoer in die vorm van sessies waarin individue en hul geliefdes saam met 'n gesinsterapeut saamkom om die kwessies wat hul verhouding beïnvloed, te bespreek. Hierdie sessies - en die familieterapie-tegnieke wat gebruik word - sal aangepas word volgens die doelstellings van die terapie en die ouderdomme, behoeftes, hulpbronne en voorkeure van die betrokke individue. Sessies waarby kinders betrokke is, kan byvoorbeeld tekenoefeninge en spel insluit om hul emosies op 'n meer kreatiewe en aantreklike manier uit te druk.

Wat gebeur tydens 'n gesinsterapiesessie?

Oor die algemeen is die Gesinsterapeute sal daarop gemik wees om 'n benadering te aanvaar wat nie die kant van die saak neem of die skuld gee nieDit moedig gesinne aan om kennis en standpunte met ander uit te ruil, wat hulle in staat stel om die probleme wat hul verhoudings plaas, te bespreek. Deur hierdie stelsel van interaksie te ondersteun en almal die geleentheid te gee om 'n bydrae tot die bespreking te lewer, laat gesinsterapie familielede toe om die maniere waarop hulle as 'n eenheid kan werk, te ondersoek.

Die aantal familielede wat elke sessie bywoon, kan afhang van die doelstellings van die terapie. Soms bied 'n gesinsterapeut individuele sessies aan om die gesinsbyeenkomste aan te vul. Dit kan veral voordelig wees vir diegene wat voor 'n gesinsessie met die terapeut wil vergader om te besluit oor die beste maniere om hul gedagtes en gevoelens met ander uit te druk. In gesinsterapie waarby ouers en kinders betrokke is, wil terapeute moontlik na afloop van die gesinsessies afsonderlik met ouers praat.

Terwyl sommige gesinsterapeute individueel werk, sal ander met 'n medeterapeut of span saamwerk. In sommige gevalle hou hierdie kollegas sessies om die interaksie van die gesinsterapeut en kliënte te monitor. U kan dan weer nadenke deel en moontlikhede ondersoek om probleme beter op te los. Baie gesinne vind hierdie benadering tot probleme nuttig.

Hoeveel sessies is nodig in Gesinsterapie?

Gesinsterapie is geneig om 'n gekonsentreerde en korttermynoplossingsbenadering te wees, en ongeveer 6 tot 20 sessies is gewoonlik nodig om gesinne te help om hul sterk punte te besef en maniere te vind om vorentoe te beweeg. Vir gesinne en geliefdes wat meer ingewikkelde probleme ondervind, kan ander sessies egter nodig wees.

Die sessies kan tussen 50 en 90 minute duur, en die tussenposes van mekaar kan een of 'n paar weke duur, afhangende van die faktore, hoe die probleme aangespreek word, die stadium van behandeling en die gesin se behoeftes. Uiteindelik sal alle elemente van Gesinsterapie, insluitend tegnieke vir gesinsbehandeling en duur van die sessies, die resultaat wees van 'n samewerking en onderlinge ooreenkoms tussen die terapeut en die gesin.

Verwante toetse
 • Depressietoets
 • Goldberg-depressietoets
 • Selfkennisstoets
 • Hoe sien ander jou?
 • Sensitiwiteitstoets (PAS)
 • Karaktertoets


Video: Control of Respiration System Respiratory (September 2021).